باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
367 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام خسته نباشید

برای ثبت شرکت انفورماتیک چه مراحلی باید طی شود ؟

سپاس
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

انفورماتیک دراصطلاح عبارت است از : علم اطلاعات وپردازش اطلاعات ومهندسسی سامانه های اطلاعاتی.

شرکت های انفورماتیکی شرکت هایی هستند که همانند سایر شرکت ها وموسسات غیرتجازی دراداره ثبت شرکت ها به ثبت قانونی رسیده باشند وصرفا درزمینه انفورماتیک فعالیت داشته باشند.

 نیروانسانی، درآمدو رضایت مشتری سه ملاک مهم رتبه بندی درشرکت های انفورماتیکی بوده؛ و یکی ازموارد مورد نیاز برای رتبه بندی واحراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی ،عامل رضایت مشتری ازمیان سه عامل ذکرشده می باشد.

 • فرآیند اخذ گواهی نامه رتبه بندی واحرازصلاحیت شرکت های انفورماتیکی

به منظور انجام فرایند رتبه بندی واحرازصلاحیت شرکت های انفورماتیکی لازم است مراحل زیر طی شود:

1- درخواست نام کاربری وگذرواژه،ازطریق مراجعه به سایت ساجات به نشانی http:/sajat.mporg.irوثبت نام درآن برای دریافت '' شناسه کاربری وگذرواژه "

 •  تکمیل فیلدهای اطلاعاتی لازم
 • مدارک لازم برای این بخش:
 • اسکن صفحه اول اساسنامه شرکت(درصورتی که نام ونوع شرکت نسبت به روز تاسیس تغییرکرده باشد لازم است اسکن روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزرسمی تغییرنوع شرکت نیز بارگذازی گردد.)

2-تشکیل پرونده الکتریکی با استفاده از شناسه کاربری وگذرواژه

3-ارجاع پرونده الکتریکی تکمیل شده به کارتابل الکتریکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور بااستفاده ازآیکون کنترل نهایی وارسال .

4-ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

مدارک فیزیکی مورد نیاز:

 •  تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی که توسط دارایی مربوطه رونوشت برابر اصل شده است.(برای شرکت های نوپا هستند)
 •  نامه درخواست مندرج درسربرگ شرکت
 •  برچسب آدرس حاوی نام ونشانی وکدپستی 10رقمی شرکت.

5-برای پیگیری ورفع نواقص پرونده مراحل زیر را انجام داده:

 •  مراجعه به کارتابل الکتریکی شرکت با استفاده از شناسه کاربری و گذرواژه
 •  مراجعه به بخش ''تاریخ انقضا''ورفع نواقص پرونده طبق موارد ذکرشده درگفتگوهای پرونده الکتریکی شرکت.

٭ بامراجعه به تاریخچه تقاضا چنانچه پرونده شرکت درحال تایید صلاحیت بود می توانید با مراجعه به سایت ساجات به نشانی http//sajat.mporg.irنام شرکت راجستجو کرده وتصویر گواهینامه رامشاهده وچاپ نمایید.

6-دریافت گواهینامه رتبه بندی

پس از انجام کامل ودقیق مراحل فوق ،گواهی رتبه بندی شرکت صادر وبه آدرس شرکت پست خواهدشد.

٭ براساس بند 1-1ماده یک آیین نامه رتبه بندی واحراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی مصوب 22/6/1383شوارای عالی انفورماتیک کشور،اساسنامه شرکت های انفورتیکی متقاضی رتبه بندی واحراز صلاحیت می یابد درارتباط مستقیم با فعالیت های انفورماتیکی باشد.

 •  درذیل نمونه های ازموارد قابل قبول وغیرقابل قبول ،جهت مزیداطلاع به آگاهی می رسد:

در سامانه " شورای عالی انفورماتیک کشور'' عبارات قابل قبول به عنوان موضوع فعالیت شرکت های انفورماتیکی به شرح ذیل آمده است :

 • تشکیل کلاس های آموزشی درزمینه رایانه درداخل وخارج ازکشور
 • انجام خدمات اجرایی وعملیات وفنی ومهندسی درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • تامین نیروانسانی متخصص درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • خریدوفروش ،صادرات وواردات تجهیزات کامپیوتری ،مخابراتی ،سیستم های رایا نه ا ی والکتریکی _انجام فعالیت درزمینه تجارت الکتریک
 • ایجاد واحداث کارحانه برای تولید کامپیوتر
 • تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری
 • دوربین های مداربسته وسیستم های رایا نه ای
 • نصب وراه اندازی و،تعمییر ونگه داری تجهیزات رایانه ای ،الکتریکی،مخابراتی ،ارتباطی ،سویچینگ،آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه
 • مکانیزه کردن سیستم های اداری واجرای سیستم های مکانیزه شده
 • تجهیزات ماهواره ای وسیستم های حفاظتی وارتباطی
 • برنامه نویسی
 • شرکت درنمایشگاه های رایانه ای داخلی وخارجی
 • طراحی صفحات اینترنتی
 • طراحی سیستم ها ی مختلف رایانه ای
 • تهیه وتامین تجهیزات ،قطعات یدکی رایانه ای ،الکتریکی ومخابراتی
 • شرکت درمناقصات،مزایدات داخلی وخارجی درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • ایجادشعب ودفاتر نمایندگی درزمینه موضوع فعالیت شرکت درداخل وخارج کشور
 • اخذواعطای نمایندگی ازشرکت های رایانه ای داخلی وخارجی قطعات
 • عقد قرداد با اشخاص حقیقی وحقوقی درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • فروش خدمات مهندسی درزمینه رایانه
 • انعقاد قراردادهای همکاری ومشارکت با شرکت های داخلی وخارجی درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • تولید نرم افزار
 • صادرات خدمات فنی ومهندسی درزمینه رایانه
 • ارائه خدمات اینترنتی واینترنت
 • فعالیت درزمینه بانکداری الکتریکی واتوماسیون بانکی
 • تحلیل ،طراحی ،پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی وانجام خدمت مشاوره درزمینه های
 • مشاوره وطراحی نظام های مدیریتی درزمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل وافزایش کارایی سازمان ها
 • تهیه وتامین قطعات ،ملزومات ومواد مصرفی درزمینه رایانه .
 • مشاوره ،طراحی واجرای سیستم های رایانه ،پیاده سازی شبکه های نوین رایانه ای وتجهیزات جانبی رایانه ای.
 • دریافت وام وتسهیلات مالی واعتباری اعم از ارزی وریالی درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • طراحی ،راه اندازی ،تعمییرات سیستم های کامپیوتری وکنترلی
 • انجام پروژه های انفورماتیکی وفناوری اطلاعات
 • خریدوفروش کامپیوتر ولوازم جانبی آن وسیستم های الکتریکی
 • تعمیر ونگه داری ماشین آلات صنعتی رایانه ای وپزشکی رایانه ای
 • ارائه خدمات مدیریتی ازجمله آنالیزوتحلیل سیستم،طراحی سیستم ،طرح های تکنولوژیکی درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • انجام امورقراردادی وبرآوردپروژه درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • ارائه کلیه خدمات اطلاع رسانی ،فناوری اطلاعات ،ارتباطات وآموزش آن(ICF)
 • ارائه خدمات مشاوره ومدیریت ومدیریت طرح درزمینه موضوع فعالیت شرکت
 • طراحی،نصب ،پشتیبانی شبکه های کامپیوتری
 • تولید وارائه کلیه قطعات ،تجهیزات و سخت افزارها ی کامپیوتری

عبارات غیر قابل قبول به عنوان موضوع فعالیت شرکت های انفورماتیکی:

برخی از عبارات غیر قابل قبولی که به صورت عام بوده یا در زمینه هایی به غیر از رایانه وفناوری اطلاعات وارتباطات باشد، به شرح ذیل است :

 • انجام امور خدماتی درزمینه های به جز رایانه
 • جملاتی که شامل عبارت''غیرمستقیم باشد''
 • واردات وصادرات کلیه کالاها ی تجهیزات مجاز بازرگانی
 • فعالیت درزمینه تاسیسات برق،الکتریکی،الکترونیک ،قدرت،ابنیه،کشاورزی ،صنعت
 • انجام امور خدماتی درزمینه های به جز رایانه
 • خرید وفروش،صادرات وواردات ماشین های اداری.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 312 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 328 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 694 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 212 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 207 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 195 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 142 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...