باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
133 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
گذاشتن دوباره کلمه کلیدی توسط
سلام

گواهی المثنی ثبت طرح صنعتی علامت تجاری و اختراع چگونه صادر می شود ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

ثبت قانونی یک نام تجاری ، طرح صنعتی و یا اختراع برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت  از آن در برابر سوء استفاده کنندگان می شود.

مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.

مدت اعتبار گواهی طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین، مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است.به موجب قوانین ایران ، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

 گواهی المثنی ثبت طرح صنعتی ، علامت تجاری و اختراع

چنانچه گواهی طرح صنعتی مفقود یا از بین برود، در رابطه با صدور گواهی المثنی در قانون مصوب 1386 تعیین تکلیف نشده است، لیکن در ماده 175 آیین نامه واضعین آیین نامه این مورد را پیش بینی و چگونگی و شرایط صدور آن را مورد حکم قرار داده اند.

بر اساس ماده یاد شده، در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، مالک می تواند با پرداخت هزینه در جدول هزینه ها، تقاضای صدور المثنی نماید.

 بدین منظور وی بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن گواهینامه را کتباَ به مرجع ثبت اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آن ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید.

مراتب فقدان گواهی نامه های اختراع، طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور، اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض، اصل گواهینامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهینامه مفقودی می نماید. رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می باشد.

با توجه به تبصره ذیل ماده یاد شده، صدور المثنی برای گواهینامه های مفقود شده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسلیم اعلامیه ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد.

در رابطه با موارد فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :

  1.   خذ گواهی نامه المثنی طرح صنعتی در فرضی که گواهی نامه اصلی مفقود یا از بین رفته باشد تعیین کرده است.
  2.   اعلام مفقودی یا از بین رفتن گواهی نامه طرح صنعتی به مرجع ثبت باید همراه با استشهادیه ای باشد که شرایط آن در ماده فوق آمده باشد.
  3.   در صورتی که متقاضی گواهینامه المثنی مقیم خارج از کشور باشد، باید مراتب مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اصلی و درخواست گواهینامه المثنی را طی اعلامیه ای که توسط دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرره در فوق نیز رعایت شده باشد، به مرجع ثبت اعلام کند.
  4.   مراتب فقدان گواهینامه اصلی یک بار در روزنامه رسمی آگهی می شود و در صورتی که ظرف 10 روز اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض، اصل گواهینامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی مبادرت به صدور المثنی گواهینامه مفقودی می نماید. چنانچه اعتراضاتی بعد از صدور گواهینامه المثنی واصل شود، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که پیش بینی شرایط فوق برای صدور گواهینامه المثنی ضرورت نداشته باشد و اصولاَ مقایسه این گواهینامه با اسناد مالکیت اموال غیر منقول صحیح نمی باشد. در هر حال می توان با درخواست متقاضی گواهی نامه المثنی صادر کرد و چنانچه بعداَ اشخاص ثالث معترض باشند، این اعتراضات در مرجع قضایی قابل رسیدگی است.

در خاتمه لازم به ذکر است که با توجه به ضمیمه یک ضمائم آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هزینه صدور گواهی المثنی برای اشخاص حقیقی 100.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 300.000 ریال است.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 284 بازدید
سوال شده دی 24, 2021 در ثبتی و اداری توسط kamrani96 (19,610 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 133 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...