باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
280 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام

چه الزاماتی در خصوص تامین سرمایه ثبت شرکت های سهامی وجود دارد ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

ماده 1 قانون تجارت مقرر میدارد:

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آن است. قانون تجارت ماده 2 همین قانون اشاره مینماید: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

یه موجب ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت ، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :

 • نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
 • نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."

شرکت های سهامی عام و خاص از جمله شرکت های سرمایه محسوب می شوند. شخصیت سهام دار در این نوع شرکت ها فاقد اهمیت و اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است. به عبارت دیگر تحصیلات ، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهام دار هیچ گونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد.

سرمایه شرکت های سهامی

 1. حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال و برای تشکیل شرکت سهامی خاص 1 میلیون ریال است. ( ماده 5 ل. ا. ق. ت )
 2. سرمایه ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد. ( ماده 76 ل. ا. ق. ت )
 3. سرمایه غیرنقدی مانند ورقه اختراع، ملک ، ابزارآلات و دستگاه های صنعتی و ... می باشد.
 4. در شرکت سهامی عام، تامین سرمایه غیرنقدی فقط مختص موسسین است و پذیره نویسان نمی توانند آورده غیرنقدی داشته باشند. آورده پذیره نویسان لزوماَ باید نقدی ( پولی ) باشد، گرچه لازم نیست که ایشان تمام این آورده را به صورت نقد ( یکجا ) تادیه نمایند و ممکن است نسبت به بخشی از آن تنها تعهد به پرداخت نمایند.
 5. برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل 35 درصد بخشی را که خود تعهد کرده اند، به صورت نقد در یک حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس بسپارند و اگر قسمتی از سرمایه آن ها غیرنقد باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که حساب باز شده است، تودیع نمایند. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
 6. در شرکت سهامی عام بقیه سرمایه شرکت یعنی حداکثر 80 درصد آن توسط مردم تامین می گردد. آن بخش از سرمایه شرکت که توسط مردم تامین می گردد، حتماَ بایستی به صورت نقدی ( پولی ) تامین گردد و نمی تواند به صورت غیرنقد باشد. فقط سهام موسسان می تواند به صورت غیر نقد باشد.
 7. در شرکت سهامی خاص اگر سرمایه نقدی باشد باید حداقل 35 درصد آن در ابتدای امر تادیه گردد و اگر بخشی از آن غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقدی در همان ابتدای تاسیس تادیه گردد.
 8. استفاده از وجوهی که در حساب شرکت در شرف تاسیس است تا قبل از ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ممکن نیست. ( ماده 22 ل. ا. ق. ت )

 

الزامات در خصوص تامین سرمایه در شرکت های سهامی

توجه داشته باشید که در شرکت های سهامی سه الزام مهم درباره سرمایه وجود دارد :

 1. حداقل 20 درصد سرمایه توسط خود موسسین تعهد گردد. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
 2. حداقل 35 درصد از قسمتی که توسط خود موسسین تعهد شده است، نقداَ در حساب شرکت در شرف تاسیس، تادیه گردد. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
 3. بقیه مبلغی که توسط موسسین تعهد نشده است باید توسط پذیره نویسان تعهد شود و مبلغی از آن که در اعلامیه پذیره نویسی الزامی شده است، نقداَ تادیه شود. ( بند 11 ماده 9 و ماده 16 ل. ا. ق. ت )
 4. حداقل 35 درصد کل سرمایه ای که توسط خود موسسین و پذیره نویسان تعهد شده است، نقداَ در حساب شرکت در شرف تاسیس، تادیه گردد؛ یعنی جمع پرداختی نقدی موسسین و پذیره نویسان باید حداقل 35 درصد کل سرمایه شرکت باشد. ( ماده 16 ل. ا. ق. ت )

برای مثال اگر سرمایه یک شرکت سهامی ده میلیون تومان باشد حداقل دو میلیون تومان آن باید توسط موسسین تعهد گردد و از این دو میلیون تومان ، حداقل باید هفتصد هزار تومان نقداَ در حساب شرکت در شرف تاسیس، تادیه گردد و حداقل سه میلیون و پانصد هزار تومان، جمعاَ توسط موسسین و پذیره نویسان تقداَ در حساب شرکت در شرف تاسیس تادیه گردد و حداقل سه میلیون و پانصد هزار تومان ، جمعاَ توسط موسسین و پذیره نویسان نقداَ در حساب شرکت در شرف تاسیس تادیه گردد. حال اگر موسسین هفتصد هزار تومان را نقداَ تادیه نمودند، تادیه دو میلیون و هشتصد هزار تومان به صورت نقد بر عهده پذیره نویسان است و اگر موسسین دو میلیون تومان را نقداَ تادیه نمایند، تادیه یک میلیون و پانصد هزار تومان به صورت نقد بر عهده پذیره نویسان است.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 713 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 203 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...