دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
40 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

طبق این ماده ، هرگاه تخلف کارمند ، عنوان یـکی از جرائم مـندرج در قـوانیـن جزائی را نیز داشـته باشد ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی را صـادر نماید و مـراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.

هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.