دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
88 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

تفاوت رای قطعی وقابل پژوهش چیست؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آرا اعتراض داشته باشد می بایست ظرف مدت حداکثـر یک ماه از تاریخ رویت و امضای رای ، اعـتراض خود را به دیـوان عدالت اداری ارسال نماید.

اما در آراء قابـل پژوهـش ، فـرد پـس از رویـت و امضای رای تا 30روز مهلت اعتـراض دارد و در صورت اعتراض با رعایـت مدت قانونی ، پرونـده ی وی به هـیات تجدیدنظر ارسال می گردد و چنانچـه فرد اعتراضی نکند رای صادره اجرا و حکم اجرایی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادرخواهد شد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.