برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
28,589 بازدید
در روابط نامشروع و خیانت توسط (130,930 امتیاز)
سلام

 اگر رابطه جنسی یک نفر با یک دختر ثابت شود و همچنین ثابت شود از بین رفتن پرده بکارت کار ان پسر بوده ، مقدار دیه پاره کردن بکارت دختر چقدر است ؟ ایا شلاق هم دارد ؟ ایا با شکایت ان دختر و خانواده اش ممکنه پسر را مجبور به ازدواج با دختر بکنن ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,020 امتیاز)
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

طبق قانون هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است وهر گاه  ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد مهرالمثل به زن تعلق نمی گیرد .

در خصوص ارش البکاره هر چند  مجنی علیه نیز مرتکب زنا شده است و مهری به او تعلق نمیگیرد ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت نیست.

 

دیوان عالی کشور نیز اظهار داشته است:رضایت به زنا مسقط مهر المثل بوده ولی مسقط ارش نیست. در رویه قضایی نیز شاهد این نگرش میباشیم در این خصوص دادستان کل کشور درمورخه ۱۳۷۴/۴/۱۱ مقرر میدارد:

زانیه در زنای غیر محصنه مستحق ارش البکاره است هرچند که عمل زنا با رضایت وی باشد که در برخی موارد ارش البکاره به میزان دو درصد دیه کامل تعیین شده .

چنانچه زنای غیر محصنه یعنی هیچ کدام متاهل نباشند صد ضربه شلاق حدی مجازات دارد.

خیر هیچ کس را نمی توان مجبور به عقد ازدواج کرد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 17,378 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7,137 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28,813 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11,826 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,650 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,502 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,215 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...