درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
16,509 بازدید
قبل در روابط نامشروع و خیانت توسط (56,760 امتیاز)
سلام

 اگر رابطه جنسی یک نفر با یک دختر ثابت شود و همچنین ثابت شود از بین رفتن پرده بکارت کار ان پسر بوده ، مقدار دیه پاره کردن بکارت دختر چقدر است ؟ ایا شلاق هم دارد ؟ ایا با شکایت ان دختر و خانواده اش ممکنه پسر را مجبور به ازدواج با دختر بکنن ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (27,460 امتیاز)
طبق قانون هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است وهر گاه  ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد مهرالمثل به زن تعلق نمی گیرد .در خصوص ارش البکاره هر چند  مجنی علیه نیز مرتکب زنـا شـده اسـت و مهری به او تعلق نمیگیرد ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سـقوط ارش بکارت نیست.دیوان عالی کشور نیز اظهار داشته اسـت:رضـایت بـه زنـا مسقط مهر المثل بوده ولی مسقط ارش نیست. در رویه قضایی نیز شـاهد ایـن نگـرش میباشیم در این خصوص دادستان کل کشور درمورخه ۱۳۷۴/۴/۱۱ مقـرر مـیدارد:زانیـه در زنـای غیـر محصنه مستحق ارش البکـاره اسـت هرچنـد کـه عمـل زنـا بـا رضـایت وی باشـد که در برخی موارد ارش البکاره به میزان دودرصد دیه کامل تعیین شده .چنانچه زنای غیر محصنه یعنی هیچ کدام متاهل نباشند صد ضربه شلاق حدی مجازات دارد.

خیر هیچ کس را نمی توان مجبور به عقد ازدواج کرد.

سمیه پوریحیی وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره های مشابه

    انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین


.
.
...