برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
9,329 بازدید
در روابط نامشروع و خیانت توسط (110 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
به دختری که پرده بکارتش توسط دوست پسرش به دلیل قصد جدی و ازدواج زده شده و الان بعد ۳ماه و ۴رابطه ی دیگر با همان فرد.الان به دلیل اشتباهات دختر پسر قصد جدا شدن و انصراف از ازدواج را دارد آیا ارش البکاره به دختر و مجازاتی برای پسر طعلق میگیرد؟
توسط (100 امتیاز)
لطفا پرداخت دیه رو بگید چقدر هست برای دختر و پسری که تودوران دوستی ارتباط برقرار کرده و به میل دختر ....
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (27,660 امتیاز)
با سلام

در خصوص ارش البکاره یا مهرالمثل پاسخ مثبت است و تعلق خواهد گرفت.اما در خصوص مجازات، فاکتورهای گوناگونی جهت اثبات جرم دخیل میباشند.عواملی مانند مشروع بودن یا نبودن رابطه جنسی،عنف و اکراه و یا رضایت دختر برای رابطه جنسی و همچنین فریب و تطمیع دختر برای ازاله پرده بکارت...تمامی این موارد باید توسط دادگاه بررسی شوند.
0 امتیاز
توسط (30,020 امتیاز)
در صورتی که ازاله بکارت با رضایت دختر باشد به دختر ارش البکاره تعلق می گیرد و در برخی پرونده ها ارش البکاره دو درصد دیه کامل تعیین شده.

  

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 17,375 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28,812 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11,825 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7,131 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,025 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,206 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,842 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...