برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
10,564 بازدید
در مهریه توسط (1,250 امتیاز)
سلام

تقریبا در تمامی سئوالات در مورد نحوه اثبات رابطه نامشروع با پیامک در جواب های کارشناسان محترم به این نکته اشاره شده است که متن پیامک و صحبت های تلفنی دلیل محکمه پسندی برای اثبات رابطه نامشروع نبوده و فقط اماره محسوب شده و به علم قاضی کمک می کند...

 دلایل و مدارک محکمه پسند دیگر برای اثبات رابطه نامشروع چه می باشد ؟

و اینکه اگر فقط و فقط متن پیامک ها و صحبت های تلفنی موجود باشد و هیچ مدرک خاص دیگری از قبیل شهود و اقرار و ... نباشد اما در متن پیامک ها دقیقا به روابط جنسی و به قرار ملاقات ها و... اقرار شده باشد... آیا باز هم رابطه نامشروع اثبات نمی شود؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,020 امتیاز)
ویرایش شده توسط
سیاست شارع در جرایم منافی عفت بزه پوشی است و تطبیق موضوع و رفتار با حکم قانون وظیفه مرجع قضایی ست  فلذا ممکن است رابطه تلگرامی با مضمون رابطه جنسی در صورت وجود سایر شرایط  با توجه به عرف محل و تشخیص قاضی محترم از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود و رویه ثابتی پر این امر موجود نیست.به نظرمیرسد در این جرم رکن اصلی رابطه لمسی وجسمی غیر از زنا می باشد و اثبات این امر در اثبات رابطه نامشروع موثر است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 331 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...