برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
6,536 بازدید
در روابط نامشروع و خیانت توسط (21,090 امتیاز)
سلام

در چه صورت زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی می شوند ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (820 امتیاز)
با سلام و امید رحمت حق

همان طور که مبرهن و روشن است به استناد ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی  نکاح با اقارب نسبی حرام است.

و به استناد ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی حرمت نکاح بواسطه قرابت رضاعی را مثل قرابت نسبی دانسته ولی در این خصوص شروطی را بیان داشته. که میتواند عامل حرمت ابدی نکاح ۲ نفر را ایجاد کند.

و در ادامه میتوان افزود زنای زن شوهر دار  ، لعان ،لواط و ازدواج با زنی که در عده است موجب حرمت در نکاح میگردد.

هیوا محمدعلی پور (مدرس دانشگاه ، کارشناس و مشاور حقوقی)

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 27,612 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,307 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,994 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,789 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,467 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 22,973 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...