برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
20,715 بازدید
در تهمت ، فحاشی یا تهدید توسط (110 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام، اگر شاکی نتواند افترا خود را ثابت کند و به متهم رضایت واشتباه نامه رسمی دهد اگر متهم دارای سابق کیفری باشد میتواند از دست شاکی شکایت و ادعای حیثیت کند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (27,660 امتیاز)
با سلام

اگر اثبات شود که شکایت شاکی تظلم خواهی نبوده و  با سوء نیت و به قصد کینه ورزی بوده ،متهم میتواند پس از صدور قرار منع تعقیب قطعی نسبت به شکایت افترا علیه شاکی اقدام نموده و اعاده حیثیت نماید.وجود سوءپیشینه کیفری حق قانونی ایشان را  برای شکایت زایل نخواهد کرد.
سوال شده مرداد 13, 2018 در تهمت ، فحاشی یا تهدید توسط (110 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن مرداد 13, 2018 توسط
آیا می توان بابت آزار و اذیت و تهمت زدن و خسارت مادی و معنوی اعاده حیثیت کرد ؟

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,751 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27,609 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...