برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
1,053 بازدید
در مجوز فعالیت قانونی توسط (130,930 امتیاز)
سلام
ماده 85 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,330 امتیاز)

سلام

ماده 85 قانون آیین دادرسی كیفری : در مواردی كه دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حكم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.  

تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری : حكم این ماده در مواردی كه پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تكلیف شود نیز جاری است.  

تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی كه مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل كافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. هیچ یك از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...