دریافت مشاوره تخصصی
0 امتیاز
116,035 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (1,000 امتیاز)
سلام مزد یک ساعت اضافه کار در سال 97 چقدر است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (16,780 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

مزد یک ساعت اضافه کار بر مبنای حداقل دستمزد قانون کاردر سال ۹۷ مبلع ۷۰۷۱۷ریال می باشد


با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>
0 امتیاز
قبل توسط (66,690 امتیاز)

با سلام

 مبنا محاسبه اضافه کار برابر با نرخ یک ساعت ضربدر 140 درصد

برای تعین نرخ یک ساعت باید نرخ یک روز را تقسیم بر 7/33 نماید تا نرخ یک ساعت کار عادی بدست بیایید

جدول کامل حقوق و مزایا در سال 97 چگونه است ؟


با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>

مشاوره های مشابه

  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه مشاوره آنلاین

.
.
...