درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
10,951 بازدید
قبل در بیمه خودرو و دیه توسط (50,350 امتیاز)
جراحات و صدمات بر چه اساسی تعیین و مشخص میشود . پزشکی قانونی جراحات را عمقی محاسبه میکند یا طولی و عرضی
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (50,350 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

 طبق ماده  ۷۰۹ ق.م به شرح ذیل میباشد؛

 •  حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل
 •  دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل
 •  متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل
 •  سمحاق:  جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل
 •   موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل
 •  هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل
 •  مُنَقَّله:  جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌صدم دیه کامل
 •  مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل
 •  دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.
 1. تبصره 1 :  جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
 2.  تبصره 2 :ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
 3. تبصره 3 :  جنایت بر گونه درصورتی‌که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌بیستم دیه کامل و اگر به‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه‌بر آن، یک‌بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
 4. تبصره 4 : هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه‌بر دیه موضحه، یک‌هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه‌بر دیه جنایت، یک‌صدم دوره کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد  کند دیه آن هشت‌صدم دیه کامل است.


دیات وقتی تغلیظ میشوند که ایراد جراحات و صدمات و قتل هردو در ماه حرام باشند
ماه های حرام عبازتند از رجب ، ذالقعده ، ذالحجه ، محرم


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...