دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
1,190 بازدید
قبل در مشاغل سخت و زیان آور توسط (160 امتیاز)
با توجه به جوابیه سوال مربوطه, ایا دندانپزشکی جزو مشاغل سخت وزیان آور میباشد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
ملاک سخت وزیان آوربودن شغل ، محیطی که کارگردرآن فعالیت داردمیباشدلدادرصورتی که براساس الاینده سنجی حدمجازهاازحالت عادی بالاترباشدبه موجب رای کمیته هامی تواندسخت وزیان آورباشد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...