باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
2,603 بازدید
در لیست بیمه توسط (1,340 امتیاز)
بازرس تامین اجتماعی طی بازدیدی که از شرکت داشته اسم دو نفر از ارباب رجوع ها رو به عنوان کارمند این شرکت رد کرده است. در حالی که ما اصلا اطلاعی از هویت این افراد نداریم.

الان مدام مارو بخاطر همین افراد جریمه میکنند. تکلیف چیست و چه باید بکنیم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (44,340 امتیاز)
 • با سلام
 • بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین‌اجتماعی، شعب سازمان تامین‌اجتماعی جهت اطلاع و تهیه گزارش از وجود کارکنان و فعل‌وانفعالات نیروی انسانی در کارگاه، بازرسانی را به کارگاه‌ها اعزام میکنند.
 • گزارشهای تهیه‌شده توســط بازرســان برای تعیین تعداد کارکنان و محاسبه حق‌بیمه تا تاریخ گزارش بعدی معتبر است و ملاک محاسبه حق‌بیمه قرار میگیرد.
 • کارفرمایان لازم اســت به حضور بازرسان سازمان در کارگاه خود توجه کافی کنند و از اعلام اطلاعات کاری و افراد شاغل به صورت واقعی دریغ نکنند. زیرا در صورت عدم توجه به ارائه اطلاعات واقعی، اول از همه خود کارفرمایان متضرر خواهند شد.
 • در صورتیکه بیمه‌شده در اولین گزارش بازرسی مدعی داشتن سابقه قبلی در همان کارگاه باشد حداکثر تا یک سال قبل از تاریخ بازرسی قابل‌محاسبه خواهد بود.
 • براساس دستورالعمل مربوط به بازرسی، حداقل سه‌بار در سال بازرسی از کارگاهها پیش بینی شده است و بازرس موظف است مشخصات بیمه‌شدگان را به صورت دقیق ثبت و یادداشت کند.
 • اگر در کارگاهی رابطه کارگری و کارفرمایی، اشتغال در کارگاه و دریافت حقوق و مزایا مشاهده شود، بازرس میتواند مطابقت بازرسی با لیست را اعلام کند.
 • ولی اگر لیست با بازرسی مطابقت نداشت از تاریخ عدم مطابقت، کارفرما باید به شعبه تامین‌اجتماعی مراجعه و درخصوص رفع مشــکل اقدام کند، وگرنه هر لیستی که پس از عدم مطابقت به شعبه ارسال شود، لیست غیرواقع محسوب میشود.
  موارد قابل‌ذکر:
  بازرسان کارگاهها موظف هســتند گزارش بازرسی را در کارگاه تنظیم کنند و حتی الامکان امضای کارگرانی را که اسامی آنان در گزارش بازرسی درج شده، اخذ کنند.
  همچنین گزارش بازرسی را به امضای کارفرما یا نماینده کارفرما برسانند و اگر هریک از آنها از امضا خودداری کند، مراتب را در گزارش بازرسی درج کنند.
  عدم امضای گزارش بازرسی توســط کارکنان و کارفرمایان یا نمایندگان آنها، به هیچ وجه از اعتبار گزارش بازرس نمی کاهد.
 • گزارش بازرســان به منزله گزارش ضابطین دادگســتری تلقی میشــود، بنابراین برخورد و رفتار مناسب کارفرمایان با بازرسان و ارائه اطلاعات درخواستی به آنها از الزامات قانونی است.
  بازرسان ســازمان پس از تنظیم گزارش بازرسی باید نسخه دوم گزارش را بــه کارفرما تحویل دهند و در صورت حضور نداشــتن کارفرما در کارگاه، آن را به نماینده و یا یکی از افراد حاضر در کارگاه تحویل دهند

  از نقطه نظر بازرسی کارگاهها به دو دسته تقسیم میشوند:

 • کارگاههایی که کارفرما لیست مزد و حقوق را به سازمان ارسال میکند. در این موارد بازرســی طبق آخرین لیســت ارسالی انجام میگیرد و فقط اســامی افرادی که در کارگاه شــاغل هستند، ولی کارفرما صورت مزد و حقوق آنها را به ســازمان ارسال نکرده، در گزارش بازرسی درج میشــود.

 • کارگاههایی که کارفرما صورت لیست مزد و حقوق را به سازمان ارسال نمیکند. در مورد این کارگاهها اسامی و مشخصات کلیه افراد شاغل در گزارش بازرسی درج میشود.
 • بر اساس ‌ماده ۹۲قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 ؛ سازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان‌واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي ‌مي‌تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت‌كند.

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
سوال شده اردیبهشت 14, 2018 در شکایت از کارفرما یا کارگر توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن اردیبهشت 20, 2018 توسط
آیا شاگردی که بدون هماهنگی با کارفرما شروع به کار کرده است می تواند بابت حق بیمه شکایت کند ؟

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 638 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2,846 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 503 بازدید
سوال شده شهریور 18, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,542 بازدید
سوال شده فروردین 28, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام

دسته بندی ها

تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...