دریافت مشاوره تخصصی
0 امتیاز
275 بازدید
قبل در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط (700 امتیاز)
از کجا بفهمم چقدر تا بازنشستگی ام مانده است
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (54,740 امتیاز)
با سلام

سوابق تان را از شعبه ای که حق بیمه تان به آن ریخته می شوید احراز نموده و با توجه به شرایط سنی تان محاسبه فرمایید .

با تشکر

با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>
0 امتیاز
قبل توسط (4,100 امتیاز)
شما در سایت سوابق سازمان میتوانید مراجعه کرده وسوابق خود را مشاهده کنید یا از محل کار مربوطه به شعبه نامه زده وجواب سابقه را دریافت نمایید البته باید همه سابقه را دراخرین شعبه بیمه پردازی جمع نمایید.سایت مشاهده سوابقme.tamin.ir.

البته شرط بازنشستگی وشرایط انرا هم باید بدانید.

✍️شرایط بازنشستگی مردان در سال ۱۳۹۶

 با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا حداقل حقوق پایه و بیشتر

 با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

 با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.

 با ۶۰ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.

 شرایط بازنشستگی زنان در سال ۱۳۹۶

 با ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا حداقل حقوق پایه و بیشتر

 با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

 با ۵۵ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.

 با ۵۵ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.

 با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط اینکه حداقل در طول ۲۰ سال، یکماه بیمه کارگاهی در سابقه وی منظور شده باشد.

با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>

مشاوره های مشابه

  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه مشاوره آنلاین

.
.
...