درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
61 بازدید
قبل در بیمه مسافرتی توسط
شرایط بیمه مسافرتی بیمه سامان چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (54,030 امتیاز)

مزایا:

  هزینه های پزشکی و بستری در خارج از کشور
  جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول مدت سفردر صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه
  پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی
  بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور
  سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده
  بازگرداندن جسد متوفی
  مساعدت حقوقی
  سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
  بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند
  ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
  بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
  جبران خسارت تأخیر در رسیدن چمدان ها
  جبران خسارت مفقود شدن چمدان های تحویل شده
  امداد رسانی دریافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
  پوشش تاخیر در حرکت

  پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:

هزینه های بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و دارو های تجویز شده از جانب پزشک در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور ایران، پرداخت می شوند.
همچنین به منظور ارائه خدمات مناسب به بیمه شده در خارج از کشور، نحوه ارائه خدمات مذکور از طریق تماس تلفنی با پزشکان معالج کنترل می شوند.

  جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول مدت سفردر صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه:

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده، انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامت خود صورت خواهد گرفت.
با توجه به موقعیت و یا وخامت حال بیمه شده، ممکن است بیمه شده به نزدیک ترین مرکز درمانی به وسیله آمبولانس و یا سایر وسایل نقلیه انتقال یافته و یا در شرایط حادتر به کشورش بازگردانیده شود. 

  پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی:

هزینه فوریت های دندانپزشکی شامل ( معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان) تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

  بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور:

در صورتی که بیمه شده نیازمند بستری شدن به مدت بیش از ۱۰ روز در بیمارستان باشد، هزینه بازگشت یکی از اعضای بلافصل خانواده وی به کشور محل اقامت در صورتیکه قادر به استفاده از وسیله اصلی سفر خود نباشد، پرداخت خواهد گردید.

  سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده:

در صورتیکه بیمه شده به علت حوادث و یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود، هزینه سفر یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه شده که شامل هزینه رفت و برگشت و مخارج اقامت وی می باشد، تامین خواهد گردید.

  بازگرداندن جسد متوفی:

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حوادث مشمول این بیمه نامه، تمهیدات لازم و هزینه های مورد نیاز جهت بازگردانیدن جسد وی به کشور محل اقامت تأمین خواهد گردید.

  مساعدت حقوقی:

در صورتیکه بيمه شده به موجب قوانین مدنی كشوری که به آن سفر کرده است و در رابطه با خسارت اتفاقي وارد به شخص ثالث و يا عدم رعايت قوانين و مقررات اجرائي محلي به عنوان يك شهروند ساده تحت تعقيب قرار گيرد هزينه هاي دفاع قانونی از وی به استثناء مسئوليت هايي كه ناشي از استفاده، تملک يا نگهداري وسيله نقليه موتوري باشد تا سقف مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت است. 

  سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:

در صورت مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت کمک رسان علاوه بر ارائه اطلاعات لازم مبنی بر مراحل اداری لازم که در مراجع قانونی و مؤسسات محلی برای بدست آوردن مدارک مفقود یا سرقت شده می بایست طی شود، هزینه های جابجائی و صدور المثنی آنها را نیز تا سقف مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.

  بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند:

در صورتیکه که بیمه شده به علت بیماری، فوت و یا انتقال به کشور متبوع، قادر به مراقبت از فرزند زیر ۱۵ سال خود نباشد، هزينه برگشت فرزند بيمه شده به ايران تحت نظارت يك فرد بزرگسال قابل پرداخت خواهد بود.

  ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری:

مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه شده در ارتباط با حوادث مشمول این بیمه نامه بر عهده بیمه گر بوده و به تقاضای بیمه شده، اطلاعات پایه درباره مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثناء مراکز تشخیص پزشکی در اختیار بیمه شده قرار خواهد گرفت. 

  بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:

در صورتی که بیمه شده به دلیل فوت ناگهانی یکی از اعضای نزدیک خانواده خود(تا بستگان درجه دوم) ناچار به توقف سفر گردد و چنانچه بیمه شده امکان بازگشت با وسیله شخصی خود و یا وسیله ای که برا ی سفر اجاره شده است نباشد، هزینه سفر او به کشور محل اقامت قابل پرداخت خواهد بود.

  خدمات مربوط به تاخیر در ورود چمدان ها :

در صورتی که بار تحویل داده بیمه شده به خط هوایی در زمان ورود به کشور مقصد مسافر به وی تحویل داده نشود، هزینه های خرید لوازم و مواد بهداشتی ضروری تا سقف مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

  خدمات مربوط به تأخیر در پرواز هواپیما:

در صورتیکه وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تأخیر داشته باشد، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین خوراک) تا سقف های مندرج در بیمه نامه را به وی جبران خواهد نمود.

نکات مهم :

  بيمه نامه مسافرتی از تاريخ خروج بيمه شده از مرز های کشور ايران و فقط براي سفرهايي كه مدت آنها بیشتر از ۹۲ روز (سه ماه) متوالي نباشد معتبر است، مگر اين كه مدت بیمه نامه خریداری شده کمتر از ۹۲ روز باشد. بيمه شده مي تواند در مدت اعتبار بيمه نامه به دفعات به خارج از کشور ایران سفر نمايد.
  اعتبار این بیمه نامه از زمان خروج از کشور (ایران) آغاز می گردد.
  در صورت پایان اعتبار بیمه نامه در طول سفر، تمدید آن مقدور نمی باشد.
  در صورت عدم استفاده از بیمه نامه (به شرط عدم دریافت ویزا و ممهور نشدن ویزا به مهر خروج از تاریخ صدور بیمه نامه) تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور می توانید صرفاً با مراجعه به واحد صادر کننده نسبت به فسخ آن اقدام نمائید. بدیهی است، آوردن اصل بیمه نامه و گذرنامه، در هنگام ابطال الزامی می باشد.

پرداخت خسارت و ارائه سرویس :

  بلافاصله پس از وقوع حادثه و یا نیاز به خدمات کمک رسانی، حداکثر ظرف مدت ۱۶۸ ساعت ( ۷ روز) با شرکت کمک رسان و با شماره های مندرج بر روی بیمه نامه تماس گرفته، نام کامل خود، شماره بیمه نامه، تلفن و نشانی محل قابل تماس و شرح مختصری از مشکل پیش آمده را گزارش فرمائید.
  در صورتی که قبلاً اقدام به استفاده از خدمات درمانی نموده اید، شرکت کمک رسان از جزئیات آن و محل ارائه خدمات مذکور را آگاه سازید.

شماره ها و آدرس الکترونیکی به منظور اعلام خسارت :

  ایران ۸۹۴۳-۲۱-۹۸+
  خاورمیانه ۵۴۸۳۵۶-(۴)-۹۶۱+
  saman[at]mideast-assistance[dot]com

وظايف بیمه شده

الف) ارائه اعلام خسارت:
1) درخواست امداد
برای هر نوع کمک رسانی در سراسر دنیا بیمه شده می بایست اجباراً و فوراً قبل از هر نوع اقدام شخصی با مراکز پاسخگویی24 ساعته شرکت کمک رسان با شماره زیر تماس بگیرید: 
شرکت کمک رسان (لبنان) : 548356 – (4) – 961 + 
مواردی که بیمه شده می بایست در این تماس گزارش دهد: 
- نام کامل خود. 
- شماره و تاریخ اعتبار بیمه مسافرتی خود. 
- تلفن و نشانی محلی که بتوان با وی تماس گرفت. 
- شرح مختصر مشکل و خدماتی که مورد نیاز است. 
2) کوتاهی در اعلام به موقع خسارت به شرکت کمک رسان. 
اعلام خسارت: باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 240ساعت (10 روز) پس از بستری شدن و یا مشاوره پزشکی با شرکت کمک رسان صورت گیرد. خسارت اعلام شده پس از مهلت منتفی تلقی شده و مورد قبول شرکت کمک رسان نخواهد بود. مواردی که بیمه شده با خطر جانی روبرو است: بدون توجه به ماده فوق و مفاد این قرار داد در شرایطی که بیمه شده با خطر جانی روبروست بیمه شده و یا نماینده وی باید فورا ترتیب انتقال به نزدیکترین بیمارستان را فراهم آورده و در اولین فرصت مراتب را به اطلاع مرکز پاسخگوئی شرکت کمک رسان برساند. بستری شدن در بیمارستان قبل از اطلاع به شرکت کمک رسان: در هر مورد بیماری یا صدمه جانی که به بستری شدن نیاز باشد بیمه شده و یا نماینده وی باید ظرف مدت 240ساعت (10روز) از زمان بیماری یا حادثه مراتب را به اطلاع شرکت کمک رسان برساند. در غیر این صورت شرکت کمک رسان حق خواهد داشت هزینه هایی که در صورت اعلام در مهلت 240ساعت (10روز) ممکن بود ایجاد شود را به حساب بیمه شده منظور نماید. 
ب) انتقال پزشکی:
چنانچه بیمه شده در رابطه با انتقال و یا بازگرداندن به کشور محل اقامت اعلام خسارت نماید، نکات زیر را باید رعایت کرد: 
1) به منظور اینکه شرکت کمک رسان بتواند در اسرع وقت اقدام نماید، بیمه شده و یا نماینده قانونی وی می بایست اطلاعات زیر را به شرکت کمک رسان اعلام نماید: 
- نام، آدرس و شماره تلفن بیمارستانی که بیمه شده به آنجا انتقال یافته است. 
- نام، آدرس و شماره تلفن پزشک معالج در صورت لزوم پزشک خانوادگی. 
2) تیم پزشکی و یا نمایندگان شرکت کمک رسان بایستی بی بیمه شده دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت او را بررسی نمایند. در صورتی که بیمه شده بدون عذر موجه شرایط بستری را فراهم ننماید، حقی برای امداد پزشکی نخواهد داشت. 
3) در تمامی موارد شرکت کمک رسان با موافقت پزشک معالج تاریخ ونوع وسیله حمل و نقل را تعیین می نماید. حمل و نقل پزشکی و یا بازگردانیدن به کشور با آمبولانس هوائی محدود به حمل داخل یک قاره است. 
4) زمانی که شرکت کمک رسان هزینه حمل ونقل بیمه شده را پرداخت می نماید، بیمه شده بایستی قسمتی از بلیط خود را که از آن استفاده ننموده است به شرکت کمک رسان واگذار نموده و یا معادل آن را پرداخت نماید. 
پ) سایر شرایط
- بلافاصله پس از وقوع خسارت بیمه شده می بایست به منظور محدود کردن و خسارت و آثار آن نهایت کوشش خود را بنماید. 
- بیمه شده موظف است کلیه اسنادی را که شرکت کمک رسان را قادر به بازیافت خسارت از منابع مربوطه می سازد در اختیار شرکت کمک رسان قرار دهد. 
 


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...