درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
1,835 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (120 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
آیا میتوانم فایل pdf یا اکسل مزد بهمراه پایه سنوات مربوط به سالهای قبل را بصورت جدول دریافت کنم ممنون از لطف شما عزیزان
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (30,830 امتیاز)
حداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار در سال ( بریال ) 1390 1391 1392 1393 1394 1395
1 حداقل حقوق ماهیانه =طبق مصوبه 3303000 3897000 4871250 6089100 7124250 8121660
2 حقوق روزانه=حقوق ماهیانه تقسیم بر 30 110100 129900 162375 202970 237475 270722
3 دستمزد ساعتی=حقوق روزانه تقسیم بر 7.20 یا 7.33 (توضیح 1) 15020 17722 22152 27690 32398 36933
4 اضافه کارساعتی=دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.4 21029 24810 31013 38766 45357 51706
5 جمعه کار = دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.4 21029 24810 31013 38766 45357 51706
6 شبکاری ساعتی= دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.35 20277 23924 29905 37382 43737 49860
7 حداقل عیدی سالیانه=(2ماه حداقل حقوق ) 6606000 7794000 9742500 12178200 14248500 16243320
8 حداکثر عیدی سالیانه=(3ماه حداقل حقوق) 9909000 11691000 14613750 18267300 21372750 24364980
9 حق اولاد تا یک فرزند = 10% ضربدر حداقل حقوق(توضیح 2) 330300 389700 480000 608910 712425 812166
10 حق اولاد تا دو فرزند و بیشتر =2برابر ردیف بالا ( بشرط 720 روز سابقه بيمه) 660600 779400 960000 1217820 1424850 1624332
11 سنوات یکسال کارکرد = یکماه حقوق 3303000 3897000 4871250 6089100 7124250 8121660
12 سنوات یکماه کارکرد = سنوات یکسال تقسیم بر 12 275250 324750 405938 507425 593688 676805
13 حق بن و خواروبار = طبق مصوبه 280000 350000 500000 800000 1100000 1100000
14 حق مسکن = طبق مصوبه(توضیح 3) 100000 100000 200000 200000 400000 200000
15 بیمه سهم کارفرما = حقوق ماهانه ضربدر 20% 660600 779400 974250 1217820 1424850 1624332
16 بیمه بیکاری(سهم کارفرما) = حقوق ماهانه ضربدر 3% 99090 116910 146138 182673 213727 243650
17 بیمه سهم کارگر = حقوق ماهانه ضربدر 7% 231210 272790 340987 426237 498698 568516
18 حق سنوات روزانه ( کارگران روزمزد و دائم ) 200 250 300 5000 10000 10000
19 درصد افزایش دستمزدها نسبت بسال قبل 6 درصد رشد+ روزانه 304 7 درصد رشد + روزانه 1209 10 درصد رشد + روزانه 19485 12درصد رشد + روزانه 21110 ریال 17 درصد رشد 14 درصد رشد

https://goo.gl/QzwCUN

جدول مزد از سال 90 الی 95


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...