برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
683 بازدید
در دیه و بیمه خودرو توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ماشین من بیمه صبابوده تصادف کردم مقصرشناخته شدم
گردش به چپ داشتم الان شرکت بیمه صباجوابگومن نیست میگویدگردش به چپ از شرایط پرداخت دیه نمیباشد لطفا منوراهنمایی کنید
09383166867
1 پاسخ
+3 امتیاز
توسط (36,630 امتیاز)
با درود

دوست عزیز تاجایی که من اطلاع داشته باشم بیمه صبا هنوز دست به کار نشده

اما در قانون هیچ شرطی برای پرداخت خسارت مشخص نشده

تنها در ماده 14 قانون جدید درصورت حادثه ساز بودن تخلف درصدی از خسارت را بای راننده مقصر بپردازد

ماده ۱۴:  در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، علت اصلي وقوع
تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد، بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن
مي تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
الف  در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل دو و نيم درصد ) ۵ / ۲% ( از خسارت هاي بدني و مالي
پرداخت شده
ب  در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل پنج درصد) ۵ %( از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت
شده
پ  در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل ده درصد) ۱۰% ( از خسارت هاي بدني و مالي
پرداخت شده

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,211 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,582 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,537 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 231 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,304 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,804 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,227 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,387 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 8,119 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 570 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9,784 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 47,029 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,479 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,770 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,304 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...