درخواست مشاور متخصص
+2 امتیاز
121 بازدید
قبل در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام

ضوابط و شرایط پرداخت خسارت بیمه بدنه در شرکت بیمه ما چگونه است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (33,930 امتیاز)

با سلام

خسارت هاي تحت پوشش جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود:

  1.  خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه ويا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
  2.  خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد. 
  3. در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود . 
  4. خسارتي كه در جريان نجات ويا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود . 
  5. خسارت باطري و لاستیک هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است .

همچنین هزينه هاي قابل تامين هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت ونيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديكترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود . 

 نحوه تعيين مقدار خسارت

 مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين ميشود . در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق ماده 22 عمل خواهد شد .

 الف- خسارت كلي موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل 16 روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير وتعويض قسمتهاي خسارت ديده آن با احتساب هزينه هاي نجات از 75 درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد .

 تبصره 3 -در خسارت كلي مالك محاسبه و تصفيه خسارت ، ارزش معامالتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده خواهد بود . از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر وهزينه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه ميشود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود. 

تبصره 2 -ارزش بازيافتي موضووع بيمه توسوط بيمه گر تعيين ميشود .

 در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين شده ، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند ، خسارت را با كسور فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود . 

تبصره 1 -با پرداخت خسارت كلي ، قرار داد بيمه خاتمه می يابد و چنانچه مدت قورارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سالهاي بعد به بيمه گذار مسترد مي شود . 

تبصره 4 -قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه ، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود .

مهلت ونحوه پرداخت خسارت 

بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعالم راي داور مرضي الطرفين ، هيئت داوري يا دادگاه خسارت را پرداخت كند . اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه 16 روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت ميشود. 

تبصره 3 -بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت ، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار در آورد . در هر حال فرانشيز و استهالك به عهده بيمه گذار خواهد بود . 

تبصره 2 -در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود . 

مشاور شرکت بیمه سامان
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...