برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
1,580 بازدید
در از کار افتادگی و کمیسیون پزشکی توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
درسال84حادثه راغیر-از-کاربوده.وهم اکنون هم بعلت ناتوانی جسمی وفکری کارفرمااخراجم کرده.باوجود پرونده ام درکیسیون- پزشکی تجدید-نظر وحادثه پیش امده براثر حادثه غیر از-ناشی-از-کاربوده.میتوانم بخاطر مشکل ریوی وبراثرشعلم جوشکارودودشیمیایی الکترودباعث شده که20%ریه را طبق نظریه کمیسیون بدوی کار-افتاده است.به درخواست  چه کسی وچگونه امکان مراجعه به شورای پزشکی کرد وناشی -از-کار شدن مشکل جدید م شد.
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (68,210 امتیاز)
حادثه حین کار باید به تایید بازرسان ایمنی کار برسد

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 264 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 766 بازدید
سوال شده تیر 17, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط سارا
0 امتیاز
1 پاسخ 29,994 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,958 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,031 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,066 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,286 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...