برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
1,602 بازدید
در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط
ویرایش شده توسط
خدمات بیمه تامین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی مشمول قانون سال ٨٦ کدام‌اند؟
1 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (84,970 امتیاز)
خدمات بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی شامل موارد زیر می شود ؟

هزینه‌های مربوط به حوادث و بیماری‌ها

ازکارافتادگی (شامل پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار)

پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت در چارچوب قانون تامین‌اجتماعی

 تحویل پروتز و اروتز

غرامت دستمزد (صرفا شامل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت استراحت و عدم اشتغال به کار برای حوادث ناشی از کار مشمولین طبق مقررات تامین‌اجتماعی)

 پرداخت هزینه کفن‌ودفن

هزینه سفر، فوق‌العاده سفر و اقامت بیمار

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 14,901 بازدید
سوال شده فروردین 12, 2016 در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 4,027 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 26,790 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,776 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 2,378 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,112 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,779 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,452 بازدید
سوال شده خرداد 9, 2016 در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,839 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,943 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,321 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 206 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 469 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 274 بازدید
سوال شده مهر 27, 2016 در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط علی عزیزی 09378227373
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,267 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 70,693 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...