برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
4,034 بازدید
در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط
چه خدمات و حمایت های در بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در تاریخ  9/8/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی اجرای آن به دلایل اجرایی و بار مالی، بیش از2 سال به تعویق افتاد. این قانون که کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش کامل بیمه های اجتماعی قرار می دهد پیش بینی می شود بیش از یک و نیم میلیون نفر را تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دهد. در حال حاضر یک میلیون نفر از طریق این قانون بیمه می باشند.
بر اساس این قانون كارگران شاغل در كارهاي ساختمانی اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي شوند.
البته موارد زیر ازشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی خارجند:
1)  عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می گردد.
2)  وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت.
3)   مؤسسات عمومي غيردولتي.
4)   شهرداريها.
5)   بانكها.
6)   مؤسسات عام المنفعه.
7)   كارخانجات داراي پروانه بهره برداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.
شرایط بیمه کارگران ساختمانی
  یکی از شروط بیمه برای کارگران ساختمانی اخذ کارت فنی مهارت از مراکز فنی حرفه ای می باشد. در واقع شناسایی و پذیرش کارگر ساختمانی منوط به ارائه کارت مهارت فنی بوده و این افراد در طول دوره اعتبار این کارت، می توانند رأساً با مراجعه و ثبت نام در یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده مشمول بیمه قرار گیرند. ثبت نام متقاضیان با ارائه مدارکی از قبیل کارت ملی، کارت مهارت فنی معتبرو دارای مهلت قانونی، شناسنامه خود و افراد تحت تکفل وتکمیل فرم ثبت نام انجام می پذیرد.
میزان حق بیمه کارگران ساختمانی
میزان حق بیمه سهم کارفرما: حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شامل 20 درصد از محل 15 درصد مجموع عوارض پروانه بیمه ساختمانی، تأمین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. بر این اساس حق بیمه مطابق با متراژ احداث ساختمان هنگام صدور پروانه محاسبه و از کارفرما دریافت می شود.
واحدهایی که در مناطق روستایی یا در مناطق کمتر توسعه یافته احداث می شوند حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان با رعایت جدول ضرایب حق بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر متر مربع  زیر بنا محاسبه و به هنگام دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان به ازای واحد احداث از50% حق بیمه محاسبه شده معاف خواهند بود. چنانچه واحدهای ساختمانی در مناطقی احداث گردد که حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله و سیل بروز نماید و این موضوع مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی و محدوده جغرافیایی و زمانی آن دقیقاً تعیین گردد، نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان،20% حق بیمه سهم کارفرمایی خواهد بود.
میزان حق بیمه سهم کارگر: حق بیمه کارگر ساختمانی درزمان اشتغال معادل «7%» دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده «35» قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آن تعیین وهمه ماهه رأساً توسط بیمه شده به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می شود. شروع بیمه از تاریخ ثبت نام بوده ومتقاضی می بایست حق بیمه سهم خود را هرماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید. دستمزد مبنای کسر حق بیمه با توجه به
باید توجه داشت که احتساب سابقه بیمه پردازی برای ایامی خواهد بود که کارگرساختمانی بیمه شده بابت آن ایام حق بیمه پرداخت نموده است.
خدمات سازمان به کارگران ساختمانی
تعهدات نسبت به بیمه کارگران ساختمانی شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
الف- حوادث و بیماریها: شامل خدمات درمانی، معالجه شخص بیمه شده، تحویل پروتز و اروتز (اعضای مصنوعی و وسایل طبی)
تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان موصوف تا پایان دوره ای صورت خواهد پذیرفت که بیمه شده حق بیمه  متعلقه را پرداخت نموده باشد.
ب- غرامت دستمزد: صرفاً شامل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت استراحت و عدم اشتغال به کار برای حوادث ناشی از کار
      پ- پرداخت هزینه کفن و دفن، هزینه سفر، فوق العاده سفرو اقامت بیمار و همراه بیمه شدگان با رعایت سایر ضوابط
     ج- ازکارافتادگی: شامل تعیین درصد ازکارافتادگی، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی (ناشی ازکار) پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی
د -بازنشستگی: این گروه از بیمه شدگان مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند (ماده 10 قانون بیمه کارگران ساختمانی)
 1)  داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی(20 سال سابقه با رعایت پرداخت حداقل حقوق سال مربوطه و یا حداقل«10» سال سابقه بدون رعایت پرداخت حداقل حقوق و متناسب باسنوات پرداخت حق بیمه) قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و شصت سال تمام سن.
2)  داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون.
ﻫ- فوت: شرایط بیمه شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی.
در صورتی که بر اثر حوادث ناشی از کار، کارگر دچار مصدومیت، فوت یا ازکارافتادگی شود، ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، صندوق علاوه بر حق بیمه، جریمه ای بطور مقطوع معادل «25%» اصل حق بیمه محاسبه و از مالک ساختمان وصول خواهد نمود، ولی همواره کارگر حادثه دیده مشمول، از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهره مند خواهدشد.
فهرست عناوین شغلی کارگران ساختمانی مشمول تامین اجتماعی
رديف  شغل  رديف  شغل
1  آرماتور بند  9  کارگر نگهداري بتن
2  بتن ساز و بتن ريز  10  کارگر نقشه بردار
3  قالب بند و کفراژبند  11  گچ کار
4  جوشکار اسکلت فلزي  12  سنگ کار
5  بناي سفت کار  13  کاشي کار
6  لوله کش گاز خانگي و تجاري  14  درب و پنجره ساز فلزي
7  لوله کش و نصاب وسايل بهداشتي  15  برق کار ساختمان
8  عايقکار رطوبتي و آسفالت کار ابنيه  16  نقاش ساختمان
منبع آتیه نو

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,752 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 212 بازدید
سوال شده خرداد 28, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,116 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,609 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,288 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 2,381 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 26,833 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 70,918 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 14,919 بازدید
سوال شده فروردین 12, 2016 در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,270 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,241 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,811 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,781 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,456 بازدید
سوال شده خرداد 9, 2016 در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,121 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...