برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
10,431 بازدید
در بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
آیا با بیمه سلامت میتوان چشم عمل کرد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,820 امتیاز)
بیمه شدگان بیمه سلامت می توانند با استفاده از دفترچه خود از مراکز درمانی دولتی استفاده کنند و تعرفه مصوب را بپردازند. در بسیاری از صورت حساب های بیمارستانی، بخشی که بیمه گر پایه (مثل بیمه سلامت و تامین اجتماعی) می پردازد از سایر بخش های پرداختی جدا می شود.
بخش های دیگر شامل سهم بیمه گر درمان تکمیلی
و یارانه دولت و سهم بیمار می باشد.

در صورتی که شخصی دارای بیمه سلامت باشد و به مراکز درمانی دولتی یا طرف قرارداد با بیمه سلامت معالجه شد، صورت حساب به این صورت صادر می شود:
1. سهم بیمه گر پایه که بیمه سلامت می پردازد
2. سهم بیمه گر تکمیلی که در صورت وجود آن بیمه گر پرداخت می کند (مثل بیمه ایران، دی، پارسیان، ملت و ... )
3. یارانه دولت که معمولا در صورتی که شخص بیمه تکمیلی ندارد از محل یارانه دولت پرداخت می شود
4. سهم بیمار
بخشی که جبران این هزینه به عهده بیمار است.

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,507 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 13,396 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 13,470 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,202 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,838 بازدید
سوال شده شهریور 29, 2016 در بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,218 بازدید
سوال شده تیر 27, 2016 در بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,211 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 12,898 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 11,682 بازدید
سوال شده شهریور 9, 2016 در بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی توسط بدون نام
+1 امتیاز
0 پاسخ 695 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 543 بازدید
سوال شده مرداد 13, 2017 در بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی توسط pparvizi (100 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,603 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2016 در بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,421 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,437 بازدید
سوال شده فروردین 30, 2016 در بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 555 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 916 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 2,364 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,950 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,246 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,828 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,278 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,162 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,488 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,593 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 17,650 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 825 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 151 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...