باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
282 بازدید
در بیمه عمر و سرمایه گذاری توسط
سلام

پوشش بیمه عمر بیمه میهن چگونه است
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (328,530 امتیاز)

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه تعاون

انواع بیمه عمر بیمه تعاون
بیمه های عمر در سه مدل کلی ارائه می شود:
بیمه عمر به شرط فوت
در این نوع بیمه، سرمایه فوت بیمه شده مورد تعهد بیمه گر می باشد. به این صورت که، چنانچه بیمه شده طی مدت بیمه فوت شود سرمایه به صورت یکجا و یا مستمری به ذینفع/ ذینفعان پرداخت می گردد.
انواع این بیمه عبارتند از:
•بیمه تمام عمر
در این نوع بیمه هر زمان که بیمه شده فوت کند بیمه گر سرمایه بیمه را پرداخت می نماید بنابراین تعهد بیمه گر یک تعهد حتمی است. تعهد بیمه گر که پرداخت سرمایه است تا هر زمان که بیمه شده فوت شود به قوت خود باقی است.
•بیمه عمر ساده زمانی
در این نوع بیمه، سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده حداکثر تا زمان معینی که در قرارداد تعیین می شود قابل پرداخت است و بعد از سپری شدن مدت بیمه، قرارداد بیمه خاتمه یافته تلقی شده و بیمه گر تعهد دیگری نخواهد داشت. این بیمه سه نوع است:
1. بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت: در این نوع بیمه سرمایه بیمه در تمام مدت بیمه ثابت است و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه، سرمایه بیمه به وراث قانونی یا ذینفع/ذینفعان منتخب وی پرداخت می شود.
2. بیمه عمر زمانی با سرمایه کاهشی- مانده بدهکار: این بیمه مناسب افرادی است که وامی از بانک یا موسسات دیگر دریافت کرده و قصد دارند در صورت فوت ایشان مانده وام آنان تسویه شده تا مسئولیت پرداخت اقساط وام، متوجه بازماندگان آن ها نگردد.
3. بیمه عمر با سرمایه افزایشی: در این نوع بیمه، سرمایه بیمه معمولاً بر حسب تصاعد هندسی به صورت سالیانه افزایش می یابد.
بیمه عمر به شرط حیات
سرمایه یا مستمری در این نوع بیمه در صورتی قابل پرداخت است که بیمه شده در پایان زمان معین که در بیمه نامه ذکر می شود در قید حیات باشد. در حقیقت این بیمه به منظور ایجاد سرمایه و یا مستمری برای ایام بازنشستگی و سالخوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.
بیمه عمر مختلط (مرکب)
ترکیبی از هر دو بیمه به شرط فوت و به شرط حیات می باشد. بیمه های عمر مختلط شامل عمر و پس انداز و عمر و سرمایه گذاری می باشد.
•بیمه عمر و پس انداز: این بیمه از ترکیب بیمه های به شرط فوت و بیمه های به شرط حیات تشکیل شده است. در این بیمه، بیمه گر تعهد می کند که اگر در طول مدت بیمه، بیمه شده فوت کند سرمایه بیمه را به ذینفع تعیین شده در بیمه نامه یا وراث قانونی بیمه شده بپردازد و اگر در پایان مدت بیمه، در قید حیات باشد سرمایه بیمه به وی پرداخت گردد.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

پوشش های استثنائی و تکمیلی بیمه عمر و سرمایه گذاری
- حمایت مالی در شرایط بیماری های خاص
با پیش بینی تمیهدات خاص، این بیمه نامه در شرایط وقوع بیماری های خاص با پرداخت سرمایه حداکثر معادل 30 درصد سرمایه فوت از بیمه شده حمایت خواهد نمود.
- حمایت مالی در صورت ازکارافتادگی کلی و دائم بیمه شده به علت حادثه
در صورت از کار افتادگی با پرداخت سرمایه ای حداکثر معادل 50 درصد سرمایه فوت به صورت یکجا از بیمه شده حمایت خواهد شد.
- معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی کلی و دائم بیمه شده
در صورت از کار افتادگی پرداخت حق بیمه تا 10 سال توسط شرکت بیمه، تضمین خواهد شد و مزایای اصلی بیمه نامه کماکان ادامه خواهد یافت.
- فوت به علت حادثه
در صورتی که فوت بیمه شده به علت حوادث تحت پوشش بیمه نامه رخ دهد، سرمایه فوت حداکثر تا 4 برابر افزایش خواهد یافت.
- بیمه عمر زمانی موقت
ارائه این بیمه نامه بدون پرداخت هزینه اضافی برای پاسخگویی به نیازهای موقت بیمه گذار مثلاً بیمه نمودن بازپرداخت وام مسکن و ... در هر زمان و با موافقت بیمه گر امکان پذیر است.
- بیمه عمر زمانی همسر و فرزندان
بیمه شده می تواند طی درخواست کتبی، همسر و فرزندان خود را بدون پرداخت هزینه اضافی تحت پوشش بیمه عمر زمانی قرار دهد.
توجه : در صــورت انتخاب هر یک از پوشــش های تکمیلی مبلغ حق بیمه این پوشش ها از محل حق بیمه پرداخت شده توسط بیمه گذار تامین می شود.
این طرح دارای انعطاف پذیری بالا متناسب با تغییر نیازهای بیمه گذار می باشد.
سقف پرداخت خسارت

حق بیمه های پرداختی برای شما سرمایه گذاری شده و سود روزشمار 18 درصد به آن تعلق می گیرد. شرکت بیمه میهن تلاش می کند تا با برنامه ریزی دقیق در جهت سرمایه گذاری وجوه شما سود بیشتری بدست آورد، 85 درصد سود مازاد بر 18 درصد به عنوان مشارکت در منافع به شما تعلق می گیرد. در جدول زیر سرمایه ذخیره شده برای فرد 40 ساله که سرمایه فوت 30,000,000 ریال را انتخاب نموده مشاهده می کنید.
در این مثال حق بیمه ماهیانه به انتخاب بیمه گذار یکی از مبالغ 300,000ریال،600,000 ریال و یا 900,000ریال (به عبارتی روزانه 10،000 ، 20،000 یا 30،000 ریال) می باشد که تا مدت 10 سال پرداخت خواهد شد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک دو نفر با یک حق بیمه چیست؟
در این نوع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری دو نفر بیمه شده تعــریف می شود. بیمه شده اول (اصلی) که همان بیمه گذار است، در ازاء پرداخت حق بیمه، می تواند یکی از اعضاء اصلی خـانواده (همسر، فرزندان، پدر و مادر، خـواهر و برادر) و یا شریک کاری خـود را به عنـوان بیمه شده دوم (فرعی) بدون پرداخت حق بیمه اضافی، تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهد. در واقع با پرداخت یک حق بیمه 2 نفر تحت پوشش قرار می گیرند.
طرح بازخرید تعهد سنوات خدمت چیست؟
این طرح برای کارکنان و کارفرمایان فراهم شده است و خدمتی ویژه و شایسته به آن ها ارائه می دهد به این صورت که بیمه شدگان می توانند از محل سرمایه گذاری، در صورت حیات بیمه شده تا پایان مدت، از مبلغ سنوات به اضافه سود مازاد بر آن، منتفع شوند و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت خدمت (مدت بیمه نامه) سرمایه فوت بعلاوه مبلغ سنوات خدمت تا زمان فوت بیمه شده به ذینفع/ ذینفع ها پرداخت می شود.
جذابیت های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه تعاون
برای مبارزه با اثر تورم، می توان سرمایه و حق بیمه را به صورت افزایشی انتخاب کرد. در این صورت مبلغ سرمایه گذاری شده بیشتر خواهد شد.
در صــورت نیاز مالی پس از پرداخت حق بیمه دو ســال کامل، امکان دریافت وام از محل وجوه سرمایه گذاری شده و بدون نیاز به ضامن و وثیقه تا سقف 90 درصد آن برای شما فراهم است.
درصورتی که به هر دلیل در تاریخ سررسید حق بیمه، قادر به پرداخت نبوده و پرداخت حق بیمه با تاخیر صورت گیرد، جریمه ای دریافت نخواهد شد و از روز پرداخت سود، روزشمار تعلق خواهد گرفت.
طرح بازخرید تعهد سنوات خدمت / جذابیت های بیمه عمر و سرمایه گذاری
اگر به دلیل شرایط نامساعد مالی پرداخت حق بیمه برای شما ممکن نبود، این مبلغ از محل وجوه سرمایه گذاری شده شما کسر شده و پوشش فوت به قوت خویش باقی خواهد ماند.
در صورت انصراف از ادامه قرارداد به شرط پرداخت حداقل 6 ماه کامل حق بیمه، امکان بازخرید بیمه نامه و دریافت سرمایه برای شما فراهم می باشد.
سهیم شدن در سود مــازاد حاصل از سرمایه گذاری به عنوان مشارکت در منــافع، بیمه گر (شرکت بیمه میهن) موظف است 85 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری مازاد بر نرخ بهره فنی را در پایان مدت بیمه، علاوه بر سرمایه بیمه، به ذینفع/ ذینفع ها پرداخت نماید.
امکان تغییر در شرایط بیمه نامه در طول مدت بیمه برای بیمه گذار وجود دارد. شما می توانید تقاضای تغییر در سرمایه، مدت بیمه نامه، استفاده کنندگان از بیمه نامه و حق بیمه را بنمایید.
معافیت های مالیاتی
بخشی از حق بیمه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
سرمایه بیمه عمر در صورت حیات بیمه شده از مالیات بر درآمد معاف است.
به سرمایه فوت بیمه عمر مالیات بر ارث تعلق نمی گیرد.​


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 225 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 305 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 319 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 227 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 200 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 469 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...