دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
165 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
درسال 84دونفرمان درمسیربرگشت ازکارگاه به منزل دچار حادثه شدیم وازطرف شرکت دربرگه حادثه که مسول ایمنی کارگاه ردکرده حادثه رابیرون ازکارگاه رد کرده ویکی مان 8ماه ودیگری6ماه استراحت پزشکی مان راحقوق ازتامین اجتماعی گرفته ونسبت نظر مسول ایمنی متوجه نبوده وبه تازگی پروندیمان درکارافتادگی درجریان است ومتوجه شدیم که تامیین اجتماعی درپروندحادثه راناشی ازکارنداتسته وفقط بخاطر نظر ایمنی کارگاه که فقط مسولیتی کارگاهی داشته ومکان حادثه راازدید ایمنی کارگاه سنحیده وتامین اجتماعی بدون کارشناسی چرا این نظریه که باعث درصد کمتر نسبت ناشی ازکار شده وبه کجا وچطور این مشکل حل ونظریه تعویض گردد.
قبل توسط
بازرسی تامین اجتماعی چرا بنده بعدازسالها متوجه شدم که حادثه ای که بایه برگه ماموریت حل میشد .درحال حاصر فقط کپی برگه نامه ماموریتم که شرکت وپاسگاه وراهنمای رانندگی منطقه حادثه تاییدشده وجهت استفاده ازبیمه کارفرما صادر شده وبه دفتر شرکت ارسال شده رادارم.وشرکت وپروژه بعداز 11سال جمع شده چطوری میتوان حادثه رابه ناشی ازکارتعیرداد.
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (66,770 امتیاز)
بعد از اتمام کار و خروج از محل کار هر حادثه ای که برای فرد رخ دهد خارج از شمول حادثه حین کار میباشد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.