شرایط بیمه اختیاری در بیمه تأمین اجتماعی

در بیمه اختیاری چهار نکته مهم وجود دارد که داشتن حداکثر ۵۵ سال سن به شرط دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ‌که به لحاظ بازنشستگی، معتبر باشد از جمله این نکات است.

مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌ های استان تهران ادامه داد: چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵۵ سال باشد، پذیرش درخواست افراد منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی خواهد بود.

وی گفت: تمامی کسانی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان برای ادامه بیمه اختیاری پذیرفته می‌شود.

وی افزود: چهارمین نکته مهم این است که همه کسانی که قبل از یکم آبان سال ۱۳۸۵ در ردیف بیمه شدگان اختیاری بوده‌ و پرداخت حق بیمه خود را قطع کرده‌اند، تا ۳ مرتبه دیگر بدون رعایت شرط سنی و در صورت تمایل می‌توانند ادامه بیمه اختیاری داشته باشند.

جعفری تصریح کرد: مبنای پرداخت حق بیمه افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند معادل با میانگین آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه اختیاری خواهد بود مشروط بر این‌ که مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار در زمان تقاضا کم‌تر نباشد.

وی افزود: برای کسانی که کم‌تر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، دستمزد مبنای دریافت حق بیمه به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب خواهد بود و مبنای کسر حق بیمه هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می‌شود، افزایش می‌یابد.

* پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد

مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان‌ های استان تهران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه اختیاری گفت: بیمه‌شدگان اختیاری باید حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد پرداخت کنند در غیر این صورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

* بیمه‌شدگان اختیاری از پرداخت فرانشیز درمانی معافند

جعفری با بیان این‌که تمامی بیمه‌‌شدگان اختیاری و آن دسته از مستمری‌بگیران که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه ادامه به طور اختیاری به زمره مستمری‌بگیران پیوسته‌اند از‌ یکم آبان سال ۱۳۸۵ همانند بیمه‌شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود، تصریح کرد: پرداخت هزینه کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) به این دسته از افراد مطابق مقررات مربوطه بلامانع است.

جعفری اظهار داشت: پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، مقرری بیمه بیکاری، کمک بارداری، کمک ازدواج و کمک هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه در بیمه اختیاری مورد قرارداد نیست.

‍*متقاضیان بیمه اختیاری معاینه پزشکی می‌شوند

وی گفت: متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه اختیاری از کار افتاده کلی شناخته شوند نمی‌توانند از حمایت مربوط به از کار‌افتادگی برخوردار شوند.

مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران گفت: چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد نمی‌تواند براساس بیماری با عارضه مذکور از مستمری از کارافتادگی استفاده کند مگر این‌که به عارضه یا بیماری دیگری مبتلا شود که در این صورت معرفی وی به‌ کمیسیون پزشکی بلامانع است.

جعفری حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به منظور بهره‌مندی از بازنشستگی تا پایان ۱۳ مهر ۱۳۸۱ برای مردان با ۶۰ سال سن و زنان ۵۵ سال سن و معادل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دانست و گفت: از تاریخ چهاردهم آبان ۱۳۸۱ به موجب قانون حداقل میزان سابقه لازم برای بازنشستگی هر سال معادل یک سال افزایش می‌یابد به گونه‌ای که در آغاز ۱۴ آبان ۱۳۹۰ حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی با دارا بودن سنین مذکور ۲۰ سال خواهد بود.

*داشتن ۳ شرط برای دریافت مستمری از کار‌افتادگی

وی داشتن ۳ شرط را برای برقراری مستمری از کار‌افتادگی ضروری عنوان کرد و افزود: یکی از این شرط ها این است که پزشک معالج و متخصص بیماری گواهی غیرقابل علاج بودن بیماری و اتمام درمان‌های انجام شده و همچنین از کار افتاده بودن بیمه شده را صادر کند و بیمه شده گواهی صادره را به شعبه مربوط برای اخذ فرم‌های لازم ارائه کند تا بعد از تکمیل آن توسط شعبه و پزشک معالج به کمیسیون‌های پزشکی معرفی شود.

جعفری با بیان این‌که دومین شرط ضروری برای برقراری مستمری از کار‌افتادگی برای بیمه‌شدگان اختیاری این است که کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، از کار‌افتادگی بیمه شده را به میزان حداقل ۶۶ درصد یا بالاتر تعیین کند، افزود: سومین شرط این است که بیمه شده باید حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ۱۰ سال قبل از شروع بیماری بوده باشد به شرط آن که ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به از کار‌افتادگی را داشته باشد.

*داشتن ۴ شرط برای برقراری مستمری بازماندگان

وی ۴ شرط را برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی را ضروری دانست و گفت: بیمه شده متوفی باید طی ۱۰ سال قبل از تاریخ فوت حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد مشروط بر این که ۹۰ روز آن در آخرین سال حیات وی باشد.

جعفری دومین شرط را این‌گونه توضیح داد: بیمه شده متوفی حداقل۲۰ سال سابقه قابل قبول داشته باشد.

مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران گفت: سومین شرط این است که در صورتی که بیمه شده متوفی دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱۰ تا ۲۰ سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه «بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی» و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهد داشت.

جعفری درباره شرط چهارم اظهار داشت: بازماندگان واجد شرایط بیمه شده‌ای را که از تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ به بعد فوت شده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ۱۰ سال باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع فوت معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به طور یک‌جا و بر اساس سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون خواهند داشت.

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا