آدرس بیمه سلامت ایرانیان در استان آذربایجان غربی

اداره کل بیمه سلامت ایرانیان در استان آذربایجان غربی

تلفن تماس۳۲۲۲۳۰۰۹
فکس ۳۲۲۳۷۲۸۸
ایمیل info@msio.org.ir
تلفن گویا
پیامک
آدرس ارومیه، خیابان کشتگر، پلاک ۴۸
کد پستی ۵۷۱۳۶۱۹۸۷۶
ملاقات مدیر کل : همه روز ها

 

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان آذربایجان غربی

توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ،تمدید دفاتر درمانی ،صدور المثنی دفاتر درمانی،ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد

ردیفنوع واحد اجرائی (دفتر پیشخوان/نمایندگی/باجه/ICT روستائی)مجوزکد واحد اجرائینام مسئول واحد اجرائیآدرس محل اجرائیتلفن دفتر
شمارهتاریخ
۱دفتر پیشخوان ملازاده۱۲۱۰-۱۱-۷۲۱۳۹۰/۰۴/۱۱محمد ملازادهارومیه – سه راه کاشانی- نبش کوی کیوان۰۴۴-۳۳۴۴۹۴۲۸
۲دفترپیشخوان دیلمقانی۱۲۰۹-۱۱-۷۲۱۳۹۰/۰۴/۱۱علیرضا دباغ دیلمقانیارومیه – خیابان باکری- پایین تر از چهارراه بعثت پلاک ۹۱/۱۰۴۴-۳۲۲۳۰۷۸۹
۳دفتر پیشخوان آذرپور۱۲۰۷-۱۱-۷۲۱۳۹۰/۰۴/۱۱معصومه آذرپورسلماس- خیابان شهداء-نرسیده به تقاطع امام- جنب پمپ بنزین مرزبان۰۴۴-۳۵۲۳۵۹۴۵
۴دفترپیشخوان جعفرپور۱۲۰۸-۱۱-۷۲۱۳۹۰/۰۴/۱۱جواد جعفرپورخوی- میدان بسیج- خیابان منتظری- بالاتر از بیمارستان قمربنی هاشم۰۴۴-۳۶۳۴۳۹۰۶
۵دفترپیشخوان تیموری۱۲۳۸-۱۱-۷۲۱۳۹۰/۰۹/۲۰زهرا تیموریماکو- چهارراه

– جنب مطب دکتر عبرت

۰۴۴-۳۴۲۲۹۱۷۶
۶دفترپیشخوان محمدی۱۲۱۱-۱۱-۷۲۱۳۹۰/۰۴/۹رحمان محمدیمهاباد- بلوار بسیج ( باغ اسماعیل آقا)۰۴۴-۴۲۴۴۹۴۴۴
۷دفترپیشخوان حلاج۱۲۰۳-۱۱- ۷۲۱۳۹۰/۰۴/۱۱نیشتمان حلاجنقده- خیابان شهبد باهنر- جنب دبیرستان پروین اعتصامی۰۴۴-۳۵۶۷۶۳۲۳
۸دفترپیشخوان خضری۱۲۰۵-۱۱- ۷۲۱۳۹۰/۰۴/۱۱شب بو خضریسردشت- خیابان شهید کاظمی- پشت بیمارستان سابق۰۴۴-۴۴۳۳۵۰۴۴
۹دفترپیشخوان بایزیدی۱۲۲۳-۱۱- ۷۲۱۳۹۰/۰۷/۱۱جمال بایزیدیبوکان- کمربندی- روبروی درب ورودی پارک محمدیه۰۴۴-۴۶۲۴۰۵۷۵
۱۰دفترپیشخوان ملکیان۱۲۰۴-۱۱- ۷۲۱۳۹۰/۰۴/۱۱لعبا ملکیانشاهیندژ- میدان دفاع مقدس- خیابان پروین اعتصامی۰۴۴-۴۶۳۳۱۳۵۸
۱۱دفترپیشخوان صفری۱۲۰۶-۱۱- ۷۲۱۳۹۰/۰۴/۱۱یداله صفری بکتاشمیاندوآب- خیابان پاسداران- خیابان میرزا کوچک خان- جنب غیرانتفاعی میثاق دانش۰۴۴-۴۵۲۶۷۷۳۲
۱۲دفترپیشخوان خادمی۱۲۲۲-۱۱-۷۲۱۳۹۰/۰۴۰/۱۱مجتبی خادمیتکاب- خیابان امام- روبروی پل شرکت نفت۰۴۴-۴۵۵۳۵۷۷۷
۱۳دفترپیشخوان قره ایاقی۱۸۲۸/۱۱۴/۱۱۰۰۱۳۸۷/۰۲/۰۱حیبب قره ایاقیپلدشت- میدان انقلاب- خیابان آزادی۰۴۴-۳۴۲۸۴۴۹۰
۱۴نمایندگی چندمنظوره ارومیه۳۹۰۲/۱۰۰۱۱۳۸۵/۰۲/۰۵۲۰۴آقای توکلیارومیه- خیابان شهید مدرس- اول خیابان عمار۰۴۴۳۴۴۷۴۲۹۷-۸
۱۵نمایندگی چندمنظوره ماکو۸۹۱۵۸۱۵/۱۲۲۰۱۳۸۹/۰۹/۰۲۲۱۵آقای توکلیماکو- بالاتر از سه راهی بانک ملی- روبروی کلانتری ۱۱۰۴۴-۳۴۲۲۸۲۰۳
۱۶نمایندگی پورقلی۸۹۱۵۸۱۵/۱۲۲۰۱۳۸۹/۰۹/۰۲۲۱۶فاطمه پورقلیچالدران- خیابان رجایی جنوبی- بالاتر از فرمانداری۰۴۴-۳۴۲۶۳۰۵۲
۱۷نمایندگی اباطی زاده۸۹۱۵۸۱۵/۱۲۲۰۱۳۸۹/۰۹/۰۲۲۱۷معصومه اباطی زادهچایپاره- بلوار شهید چمران- مجتمع اداری۰۴۴-۳۶۷۲۶۴۶۲
۱۸نمایندگی چندمنظوره خوی۸۹۱۵۸۱۵/۱۲۲۰۱۳۸۹/۰۹/۰۲۲۱۸آقای توکلیخوی- میدان ولی عصر۰۴۴-۳۶۲۵۱۸۷۴
۱۹نمایندگی طالبی قوشچی۱۸۲۸/۱۱۴/۱۱۰۰۱۳۸۷/۰۲/۰۱۲۱۹لیلا طالبیقوشچی خیابان مطهری- پایین تر از پایگاه بسیج۰۴۴-۳۳۳۲۳۳۸۷
۲۰نمایندگی معروفی۸۹۱۵۸۱۵/۱۲۲۰۱۳۸۹/۰۹/۰۲۲۲۰بیانه معروفیاشنویه- خیابان نبوت- پشت آموزش و پرورش- مجتمع اداری- بلوک ۹۰۴۴-۴۴۶۲۹۹۰۹
۲۱نمایندگی زاهدزاده۸۹۱۵۸۱۵/۱۲۲۰۱۳۸۹/۰۹/۰۲۲۲۱شکری زاهدزادهپیرانشهر- خیابان سیدقطب غربی- چهارراه فنی و حرفه ای۰۴۴-۴۴۲۳۵۴۱۳
۰نمایندگی محمدی۸۹۱۵۸۱۵/۱۲۲۰۱۳۸۹/۰۹/۰۲۲۲۲ملکعلی محمدیچهاربرج- خیابان شهید رجایی- جنب پست بانک بداقی۰۴۴-۴۵۳۲۲۹۹۸
۲۳نمایندگی ملکیان۸۹۱۵۸۱۵/۱۲۲۰۱۳۸۹/۰۹/۰۲۲۲۳زهرا ملکیانکشاورز- بلوار امام حسین (ع)- سه راه خلوت۰۴۴-۴۶۳۶۳۸۰۳
۲۴نمایندگی چندمنظوره شوط۱۸۲۸/۱۱۴/۱۱۰۰۱۳۸۷/۰۲/۰۱۲۲۴آقای توکلیشوط- خیابان ولی عصر جنوبی- جنب مطب دندانپزشکی دکترپورعظیم۰۴۴-۳۴۲۷۶۰۲۲
۲۵دفترپیشخوان حبیب عمانی۱۰۵۳-۱۱-۷۲حبیب عمانیارومیه ، بلوار نبوت پلاک ۵۵۰۴۴-۳۳۳۶۹۱۰۵
۲۶شرکت خدماتی نیایش اعتماد ارومیه (حسین جعفری)۱۰۰۵-۱۱-۷۲حسین جعفریارومیه، خیابان قاسمیه خیابان ۲۰ متری مظاهری پلاک ۲۶۰۴۴-۳۲۷۵۵۶۶۰-۶۱
۲۷دفترپیشخوان امیر بایرامی۱۰۵۵-۱۱-۷۲امیر بایرامیارومیه ، خیابان استاد شهریار ما بین کوی مریم و محبت پلاک ۲۴۸۰۴۴-۳۳۸۲۰۱۸۵
۲۸دفترپیشخوان سعید حمیدی۱۱۸۶-۱۱-۷۲سعید حمیدیارومیه، خیابان مطهری روبروی مسجد رضا آباد جنب بیمه البرز پلاک ۳۱۳۰۴۴-۳۲۳۵۶۲۷۷
۲۹دفترپیشخوان مسعود گهرخانی۱۲۳۲-۱۱-۷۲مسعود گهرخانیارومیه، اول بلوار شیخ شلتوت جنب گاراژ نیکان روبروی پارک گلستان پلاک ۳۶۰۴۴-۳۲۳۸۵۶۰۰
۳۰دفترپیشخوان محمد امین دهقان علی بیگلو۱۰۴۷-۱۱-۷۲امین دهقاننوشن شهر، خیابان امام روبروی بیمه آسیا جنب کوچه رستگار۰۴۴-۳۳۷۳۲۸۱۱
۳۱دفترپیشخوان امیر حبیبی۱۰۷۰-۱۱-۷۲امیر حبیبیبوکان، خیابان انقلاب چهارراه شهرداری نبش خیابان شهید بهرامی۰۴۴-۴۶۲۴۱۱۰۰
۳۲دفترپیشخوان علیرضا یحیی پور۱۰۱۲-۱۱-۷۲علیرضا یحیی پورخیابان امام کوچه جنب مخابرات سردشت۰۴۴-۴۴۳۳۴۲۳۱
۳۳دفترپیشخوان سیدرحمان محمدی۱۱۹۹-۱۱-۷۲سیدرحمان محمدیسردشت (ربط)، خیابان امام خمینی پائین تر از ترمینال سواری۰۴۴-۴۴۳۶۴۰۵۰
۳۴دفترپیشخوان آکو احمدی۱۲۴۴-۱۱-۷۲آکو احمدیسردشت، میرآباد خیابان امام جنب مسجد بازار۰۴۴-۴۴۳۵۲۶۸۱
۳۵دفترپیشخوان جعفر مولوی۱۱۲۰-۱۱-۷۲جعفر مولویمهاباد، چهارراه آزادی خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی پلاک ۵۷۰۴۴-۴۲۲۲۱۶۱۸
۳۶دفترپیشخوان سجاد یوسفی۱۰۷۲-۱۱-۷۲سجاد یوسفیخوی، بلوار مدرس بالاتر از مسجد جامع شهانق۰۴۴-۳۶۳۵۲۹۹۱
۳۷دفترپیشخوان عادل عاطف پور۱۰۷۸-۱۱-۷۲عادل عاطف پورخوی، خیابان انقلاب خیابان شهید صمدزاده پلاک ۱۰۰۴۴-۳۶۲۳۷۲۰۰
۳۸دفترپیشخوان بیوک آقا خادم حسینی۱۰۵۲-۱۱-۷۲بیوک آقا خادم حسینیخوی، فیرورق خیابان انقلاب۰۴۴-۳۶۳۲۱۳۶۹
۳۹دفترپیشخوان سعیده آهن ساز سلماسی۱۲۱۵-۱۱-۷۲سعیده آهن سازسلماس، خیابان معلم تقاطع قره نی۰۴۴-۳۵۲۲۱۱۰۱
۴۰دفترپیشخوان عادل مولائی کهنه شهری۱۱۳۴-۱۱-۷۲عادل مولائیسلماس، تازه شهر خیابان امام جنب یگان ویژه انتظامی۰۴۴-۳۵۲۶۲۴۲۴
۴۱دفترپیشخوان ولی سلدوزیان۱۱۶۶-۱۱-۷۲ولی سلدوزیاننقده، خیابان شهید مسافری نبش کوچه شهید محمد دهقان۰۴۴-۳۵۶۳۳۲۰۶
۴۲دفترپیشخوان لیلی نادری۱۰۷۹-۱۱-۷۲لیلی نادرینقده، محمدیار خیابان امام روبروی شهرداری۰۴۴-۳۵۴۳۴۵۵۵
۴۳دفترپیشخوان بهزاد منصوری (دفترICT روستایی)شهر سیلوانا۰۴۴-۳۲۴۲۹۲۰۰
۴۴دفترپیشخوان نیلوفر احتشام۱۱۴۴-۱۱-۷۲نیلوفر احتشاممیاندوآب – خیابان ۱۷ شهریور، میدان فتح خرمشهر۰۴۴-۴۵۳۳۲۴۵۳
۴۵دفترپیشخوان حسن زلفی گل۱۱۰۶-۱۱-۷۲حسن زلفی گلمیاندوآب- جاده شاهین دژ، روبروی ایران خودرو۰۴۴-۴۵۳۵۵۶۵۸

 

منبع : سایت بیمه سلامت


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

سرابی
  • من سرابم چجوری میتونم خودم رو بیمه سلامت کنم
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending