لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی شیراز و فارس

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان فارس

( پیش شماره تلفن استان فارس ۰۷۱ می باشد. )

 • شیراز، خ ستارخان، نبش کوچه ۱۵، کدپستی ۷۱۸۴۷۳۵۱۵۴
 • تلفن مستقیم …………. ۳۶۴۹۱۳۸۲
 • نمابر ………………… ۳۶۴۹۱۳۷۵، ۳۶۴۹۱۳۸۱
 • معاون بیمه­ ای ……….. ۳۶۴۹۱۳۶۷
 • معاون اداری و مالی ……………….. ۳۶۴۹۱۳۶۴
 • روابط عمومی …………. ۳۶۴۹۱۳۷۳
 • درآمد …………………… ۳۶۴۹۱۳۶۸
 • بیمه­ شدگان …………… ۳۶۴۹۱۳۵۷
 • مستمری ها ……………… ۳۶۴۹۱۳۵۶
 • نامنویسی ……………….. ۳۶۴۹۱۳۵۱
 • حسابداری ………………. ۳۶۴۹۱۳۵۵
 • اداری …….. ۳۶۴۹۱۳۷۸
 • فرابری­داده­ ها …………… ۳۶۴۹۱۳۵۰
 • بازرسی ………………….. ۳۶۴۹۱۳۵۵
 • اجراییات ………………… ۳۶۴۹۱۳۶۵
 • مشاوره ………………….. ۳۶۴۹۱۴۲۵
 • تلفنخانه …………….. ۸-۳۶۴۹۱۴۰۵

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در شیراز

 • شیراز، خیابان قصردشت، سه راه ­فلسطین، کدپستی ۷۱۳۳۶۵۵۱۷۵
 • تلفن مستقیم ………… ۳۲۳۳۴۴۶۱
 • نمابر ………. ۳۲۳۵۱۰۵۹
 • معاون بیمه­ ای ……….. ۳۲۳۵۲۰۶۳
 • معاون اداری و مالی ………………… ۳۲۳۵۰۴۶۱
 • درآمد …….. ۳۲۳۴۸۵۰۰
 • نمابر استحقاق درمان …………….. ۳۲۳۵۵۵۴۶
 • حسابداری ……………… ۳۲۳۵۴۵۶۳
 • اداری ……….. ۳۲۳۰۴۱۱۷
 • فرابری­داده­ ها …………. ۳۲۳۳۹۳۷۶
 • اجراییات ………………. ۳۲۳۳۵۵۷۴
 • بانک­ رفاه .. ۶-۳۲۳۴۸۷۷۵، ۳۲۳۳۸۴۴۳،۳۲۳۳۸۱۱۷
 • تلفنخانه ……… ۳-۳۲۳۴۸۵۰۱، ۳۲۳۳۷۶۷۱,۳۲۳۳۹۸۶۵، ۳۲۳۳۵۶۰۷، ۳۲۳۳۵۱۲۷

کارگزاری ۲۷ بیمه تامین اجتماعی  …………. ۳۲۳۰۷۷۰۷

شیراز، خ ملاصدرا، اواسط خ هدایت، سمت چپ

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11346″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دو شیراز

 • شیراز، ابتدای بلوار چمران، کدپستی ۷۱۹۴۶۴۶۳۴۸
 • تلفن مستقیم ………… ۳۶۲۶۳۶۸۶
 • نمابر ………. ۳۶۲۷۱۵۲۳
 • معاون بیمه­ ای ………… ۳۶۲۷۵۱۸۱
 • معاون اداری و مالی ………………… ۳۶۲۷۵۱۸۵
 • درآمد ……… ۳۶۲۶۱۲۳۵
 • بیمه­ شدگان ……………… ۳۶۲۹۱۸۱۵
 • مستمری ها ………………. ۳۶۲۸۱۹۶۶
 • نامنویسی ………………… ۳۶۲۷۱۰۶۰
 • حسابداری …………….. ۳۶۲۸۸۴۸۷
 • اداری ……….. ۳۶۲۷۱۰۴۰
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۳۶۲۷۵۱۸۴
 • اجراییات ……………….. ۳۶۲۸۱۷۳۵
 • مشاوره …………………. ۳۶۲۷۵۱۸۶
 • تلفنخانه ……………… ۳۶۲۷۰۴۰۰، ۳۶۲۷۰۹۰۰,۳۶۲۷۵۱۸۳، ۲-۳۶۲۷۳۴۶۱

کارگزاری ۹۶ بیمه تامین اجتماعی  …………….. ۳۶۲۶۱۲۳۶

اواسط خیابان هدایت، سمت چپ

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در شیراز

 • شیراز، خیابان زند، پشت پارکینگ خیام
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۲۳۰۷۹۰۱
 • نمابر ……… ۳۲۳۰۵۸۱۳
 • معاون بیمه­ ای …………. ۳۲۳۰۳۱۰۰
 • معاون اداری و مالی ………………… ۳۲۳۰۳۰۹۷
 • درآمد ………………….. ۳۲۳۰۷۵۴۷
 • نمابر استحقاق درمان ……………….. ۳۲۳۰۳۰۹۹
 • حسابداری ………………. ۳۲۳۵۶۰۳۶
 • فرابری­داده­ ها …………… ۳۲۳۰۵۶۹۸
 • اجراییات …………………. ۳۲۳۰۰۰۹۳
 • شعبه اقماری …………………. ۷-۳۷۷۴۴۳۳۶
 • تلفنخانه ………… ۳۲۳۴۶۶۷۱، ۳۲۳۴۶۶۷۲، ۳۲۳۰۰۰۵۳,۳۲۳۰۵۸۱۴، ۳۲۳۰۵۸۱۵، ۳۲۳۰۴۱۱۸,۳۲۳۵۴۱۵۲، ۳۲۳۵۴۱۵۳، ۳۲۳۰۵۸۱۲

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی در شیراز

 • شیراز، معالی آباد، میدان احسان، جنب درمانگاه حافظ، کدپستی ۷۱۸۸۶۱۳۱۱۱
 • تلفن مستقیم …………. ۳۶۳۶۳۶۲۱
 • نمابر ……………….. ۳۶۳۶۳۶۲۴، ۳۶۳۶۳۶۲۲
 • معاون بیمه­ ای ………. ۳۶۳۶۳۶۲۶
 • معاون اداری و مالی ……………….. ۳۶۳۶۳۶۲۵
 • درآمد ………………….. ۳۶۳۶۳۶۹۳
 • نمابر استحقاق درمان …………….. ۳۶۳۶۳۶۲۴
 • حسابداری ……………….. ۳۶۲۵۲۶۱۷
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۳۶۳۶۳۶۹۵
 • اجراییات ………………. ۳۶۳۶۳۶۹۴
 • بانک رفاه ………………. ۳۶۳۲۵۶۰۵
 • تلفنخانه ………… ۹۰- ۳۶۳۶۳۶۸۴

شعبه پنج بیمه تامین اجتماعی در شیراز

 • شیراز، میدان گلستان، ابتدای بلوار گلستان، نبش کوچه ۳، روبروی مسجد احمد بن موسی(ع)، کدپستی۷۱۴۵۷۷۸۳۵۵
 • تلفن مستقیم …………. ۳۷۳۲۹۹۲۵
 • نمابر ……… ۳۷۳۲۹۹۲۴
 • معاون بیمه­ ای ……….. ۳۷۳۲۹۹۲۷
 • نمابر استحقاق درمان ……………… ۳۷۳۲۹۹۳۰
 • حسابداری ……………… ۳۷۳۲۹۹۳۳
 • اداری …………………… ۳۷۳۴۰۴۳۶
 • فرابری­داده­ ها …………… ۳۷۳۲۹۹۲۶
 • اجراییات ………………. ۳۷۳۲۹۹۳۴
 • تلفنخانه ……………. ۲۰-۳۷۳۲۹۹۱۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در مرودشت

 • مرودشت، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۳۷۱۶۴۷۷۴۶
 • تلفن مستقیم ………. ۴۳۳۳۲۳۳۴
 • نمابر ……… ۴۳۳۳۷۲۱۹
 • معاون اداری و مالی ………………. ۴۳۳۳۹۰۴۴
 • نمابر استحقاق درمان …………….. ۴۳۳۴۴۱۷۷
 • فرابری­داده­ ها …………………… ۴۳۳۴۱۴۲۷، ۴۳۳۳۹۵۲۴
 • شعبه اقماری سیدان ……………… ۴۳۴۷۴۴۱۹
 • شعبه اقماری درودزن …………….. ۴۳۴۵۲۷۸۳
 • تلفنخانه ……… ۴۳۳۳۱۶۳۱، ۳-۴۳۳۳۴۶۸۲ -۳-۴۳۳۳۴۶۰۲، ۴۳۳۳۵۲۱۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در آباده

 • آباده، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی خیابان سعدی، کدپستی ۷۳۹۱۶۶۴۱۷۹
 • تلفن مستقیم ………. ۴۴۳۳۲۵۵۳
 • نمابر …….. ۴۴۳۳۳۰۰۳
 • نمابر استحقاق درمان …………….. ۴۴۳۴۳۰۰۵
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۴۴۳۳۳۵۰۱
 • بانک رفاه ………………… ۴۴۳۴۱۰۹۱
 • شعبه اقماری …………. ۴۴۳۸۸۹۰۰
 • تلفنخانه ……………. ۴۴۳۳۵۷۰۰، ۴۴۳۶۳۰۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کازرون

 • کازرون، خیابان شریعتی، کدپستی ۷۳۱۳۸۵۳۸۵۵
 • تلفن مستقیم …………….. ۴۲۲۱۱۲۰۹
 • نمابر …………. ۴۲۲۲۰۰۰۲
 • معاون بیمه­ ای …………. ۴۲۲۱۹۵۸۰
 • درآمد ……… ۴۲۲۲۷۶۹۲
 • بیمه­ شدگان ………………. ۴۲۲۲۲۱۹۵
 • مستمری ها ………………… ۴۲۲۲۲۱۸۵
 • نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ………………… ۴۲۲۱۱۳۰۵
 • حسابداری ………………….. ۴۲۲۱۱۲۰۷
 • اداری ……….. ۴۲۲۲۷۶۹۰
 • فرابری­داده­ ها ………………. ۴۲۲۱۱۶۹۱
 • اجراییات ………………….. ۴۲۲۱۹۵۷۰
 • شعبه اقماری قائمیه ………………. ۴۲۴۱۲۸۳۸
 • شعبه اقماری کنار تخته ……………. ۴۲۴۴۲۸۸۱
 • شعبه اقماری خشت ………………… ۴۲۴۵۳۹۰۰
 • شعبه اقماری بالاده …………… ۹-۴۲۴۷۴۶۴۸
 • تلفنخانه ………….. ۴۲۲۲۷۵۱۰، ۴۲۲۲۱۸۳۳، ۴۲۲۲۷۶۹۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جهرم

 • جهرم، میدان سپاه، کدپستی ۳۵۴۴۵- ۷۴۱۳۹
 • تلفن مستقیم …………. ۵۴۳۴۳۲۱۱
 • نمابر ……… ۵۴۳۴۳۲۱۲
 • معاون بیمه­ ای ………. ۵۴۳۴۳۲۰۹
 • درآمد …………………… ۵۴۳۴۳۲۰۶
 • بیمه­ شدگان …………. ۵۴۳۴۳۳۵۸
 • مستمری ها ……………. ۵۴۳۴۳۳۵۹
 • نامنویسی ……………… ۵۴۳۴۳۲۰۴
 • نمابر استحقاق درمان ………………. ۵۴۳۴۳۲۱۲
 • حسابداری ……………… ۵۴۳۴۳۲۰۷
 • فرابری­داده­ ها …………… ۵۴۳۴۳۲۱۰
 • اجراییات ……………….. ۵۴۳۴۵۲۹۰
 • بانک رفاه ………… ۵۴۴۴۷۰۰۸، ۵۴۴۴۸۰۰۸
 • شعبه اقماری …………. ۵۴۴۸۴۲۲۹
 • تلفنخانه ……………. ۳-۵۴۳۴۳۲۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در لارستان

 • لارستان، شهرجدید حد فاصل میدان قبله و میدان امام رضا(ع)
 • کدپستی ۹۳۹۳۱ – ۷۴۳۱۸۶
 • تلفن مستقیم …………. ۵۲۲۴۰۸۰۳
 • نمابر ……….. ۵۲۲۴۲۰۱۸
 • روابط عمومی ……………… داخلی ۲۱۹
 • درآمد ………. داخلی ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲
 • بیمه­ شدگان …………. داخلی ۱۱۷، ۱۱۸
 • مستمری ها …………………… داخلی ۱۱۹
 • نامنویسی …………….. داخلی ۱۱۵، ۱۲۱
 • نمابر استحقاق درمان ………………. ۵۲۲۴۴۵۴۰
 • حسابداری ……………. داخلی ۱۱۴، ۱۰۷
 • اداری …………………. داخلی ۱۰۵، ۱۰۴
 • فرابری­داده­ ها …………… ۵۲۲۴۴۵۵۰
 • بازرسی ……….. داخلی ۱۰۶
 • اجراییات …….. داخلی ۱۰۳
 • شعبه اقماری گراش ………………. ۵۲۴۴۵۳۵۴
 • شعبه اقماری چویم ………………… ۵۲۵۷۳۰۳۲
 • شعبه اقماری بیرم ………………… ۵۲۵۵۴۳۷۷
 • تلفنخانه ……………… ۵۲۲۵۴۶۷۰، ۵۲۲۵۰۰۱۷,۵۲۲۴۹۵۰۰، ۵۲۲۴۲۰۶۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فیروز آباد

 • فیروز آباد، میدان شهید چگینی، جنب بیمارستان قائم(عج)، کدپستی ۷۴۷۱۸۴۱۳۴۹
 • تلفن مستقیم ………… ۳۸۷۲۴۶۰۰
 • نمابر ……… ۳۸۷۲۱۸۸۲
 • درآمد …………………… ۳۸۷۳۴۰۰۹
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها …………. ۳۸۷۳۲۴۸۵
 • نامنویسی ………………. ۳۸۷۳۴۰۱۰
 • حسابداری ……………… ۳۸۷۳۶۶۶۹
 • اداری ……… ۳۸۷۳۰۹۹۹
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۳۸۷۳۷۶۹۱
 • بازرسی …………………. ۳۸۷۲۱۸۸۳
 • اجراییات ………………. ۳۸۷۳۶۶۷۰
 • بانک رفاه ……………. ۳۸۷۳۸۳۷۶
 • شعبه اقماری ………. ۳۸۷۷۴۷۸۶
 • تلفنخانه ………….. ۳۸۷۲۱۸۸۴، ۳۸۷۲۴۴۵۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در نی ریز

 • نی­ریز، بلوار شهید زردشت، کدپستی ۷۶۳۸۶ – ۷۴۹۱۶
 • تلفن مستقیم ………… ۵۳۸۳۰۴۴۱
 • نمابر …….. ۵۳۸۳۰۴۴۲
 • درآمد ………………….. ۵۳۸۳۰۴۴۴
 • بیمه­ شدگان ………….. ۵۳۸۳۰۴۴۵
 • نامنویسی ……………. ۵۳۸۳۶۷۴۳
 • حسابداری ……………… ۵۳۸۳۰۴۴۰
 • اداری …………………… ۵۳۸۳۶۷۴۲
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۵۳۸۳۰۱۸۵
 • بازرسی، اجراییات …….. ۵۳۸۲۸۰۰۴
 • بانک رفاه ………… ۱۰۴-۵۳۸۳۰۱۰۰
 • شعبه اقماری …….. ۲-۵۳۸۹۳۳۳۱
 • تلفنخانه …………. ۵۳۸۳۰۴۴۳، ۵۳۸۳۰۴۴۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در نورآباد ممسنی

 • ممسنی، خیابان شهید مدنی، کدپستی ۷۳۵۱۹۴۶۳۸۸
 • تلفن مستقیم …………. ۴۲۵۲۳۹۹۶
 • نمابر ……… ۴۲۵۲۴۵۶۸
 • درآمد …….. ۴۲۵۲۳۹۹۷
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ……………. ۴۲۵۲۲۴۰۴
 • نامنویسی ……………….. ۴۲۵۲۵۵۲۲
 • نمابر استحقاق درمان ……………… ۴۲۵۲۴۵۶۸
 • حسابداری، اداری ………. ۴۲۵۲۳۹۹۸
 • فرابری­داده­ ها …………… ۴۲۵۲۷۰۵۶
 • بازرسی ………………….. ۴۲۵۲۲۳۷۳
 • اجراییات، باجه دریافت …………….. ۴۲۵۲۳۹۹۷
 • بانک رفاه ……………….. ۴۲۵۲۳۵۰۶
 • شعبه اقماری …………. ۴۲۶۴۳۳۶۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در قیروکارزین

 • قیروکارزین، انتهای خیابان رضوان، کدپستی ۷۴۷۶۱۱۸۱۳۹
 • تلفن مستقیم ……….. ۵۴۵۲۴۷۴۴
 • نمابر، اداری …………….. ۵۴۵۲۴۱۰۸
 • روابط عمومی …………. ۵۴۵۲۷۹۰۷
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها …………… ۵۴۵۲۳۲۸۹
 • حسابداری، فرابری­داده­ ها ……………. ۵۴۵۲۴۱۰۷
 • تلفنخانه ……………… ۵۴۵۲۴۲۰۷، ۵۴۵۲۲۱۷۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فراشبند

 • فراشبند، میدان خلیج فارس، کدپستی ۵۸۷۵۵ – ۷۴۷۷۱
 • تلفن مستقیم …………. ۳۸۷۵۲۱۰۵
 • نمابر ……… ۳۸۷۵۲۱۰۷
 • حسابداری ……………… ۳۸۷۵۲۴۸۰
 • فرابری­داده­ ها …………. ۳۸۷۵۴۳۲۲
 • تلفنخانه ……………. ۱-۳۸۷۵۴۳۲۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  سروستان

 • سروستان،خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۳۴۵۱۶۷۷۳۵
 • تلفن مستقیم ………… ۳۷۸۴۶۲۲۶
 • نمابر …….. ۳۷۸۴۶۲۲۷
 • روابط عمومی، فرابری­داده­ ها ………………….. ۳۷۸۴۴۴۳۳
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ۳۷۸۴۷۷۳۷
 • نامنویسی …………… ۳۷۸۴۴۴۳۴
 • نمابر استحقاق درمان …………….. ۳۷۸۴۶۲۲۷
 • حسابداری ……………… ۳۷۸۴۶۲۲۸
 • اداری ………………….. ۳۷۸۴۴۴۳۶
 • درآمد، بازرسی، اجراییات، باجه دریافت …….. ۳۷۸۴۴۴۳۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سپیدان

 • سپیدان، بلوار ورودی شهر، سه ­راه ­گلزار شهدا، کدپستی ۷۳۶۱۷۴۳۸۹۵
 • تلفن مستقیم ………. ۳۶۷۲۴۳۳۸
 • نمابر …………………… ۳۶۷۲۴۳۳۹
 • فرابری­داده­ ها …………. ۳۶۷۲۳۹۸۳
 • بانک رفاه ………………. ۳۶۷۲۴۶۰۵
 • شعبه اقماری …………………. ۵-۳۶۷۸۳۳۷۴
 • تلفنخانه ……………. ۲-۳۶۷۲۴۹۴۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خرامه

 • خرامه، بلوار خاتم‌الانبیاء(ص)، روبروی فرمانداری، کد پستی ۷۳۴۴۱۸۹۱۷۵
 • تلفن مستقیم ………… ۳۲۷۲۴۵۹۵
 • نمابر ……… ۳۲۷۲۴۵۹۶
 • فرابری­داده­ ها ……………. ۳۲۷۲۶۱۷۰
 • تلفنخانه ……………. ۳۲۷۲۸۰۵۳، ۳۲۷۲۳۵۵۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زرقان

 • زرقان، بلوار شهید بخشنده، کوی شهید دستغیب، جنب اداره گاز، کدپستی ۷۳۴۱۵۳۶۵۱۱
 • تلفن مستقیم …………. ۳۲۶۲۳۳۳۱
 • نمابر ………. ۳۲۶۲۳۴۰۰
 • درآمد، اداری، بازرسی ………………. ۳۲۶۲۸۵۴۳
 • حسابداری ………………… ۳۲۶۲۹۱۷۲
 • فرابری­داده­ ها ……………. ۳۲۶۲۵۸۹۲
 • اجراییات …………………. ۳۲۶۲۹۱۷۳
 • بانک رفاه ………………. ۳۲۶۲۸۸۴۰
 • تلفنخانه …………. ۹-۳۲۶۲۵۸۹۸، ۳۲۶۲۲۱۳۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ارسنجان

 • ارسنجان، بلوار شهید اسکندری، روبروی بیمارستان، کدپستی ۷۳۷۶۱۷۷۶۴۵
 • تلفن مستقیم …………. ۴۳۵۲۹۱۵۴
 • نمابر ………. ۴۳۵۲۲۳۰۹
 • درآمد ………………….. ۴۳۵۲۴۷۵۳
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ……………. ۴۳۵۲۶۹۲۰
 • نامنویسی ……………….. ۴۳۵۲۶۹۲۱
 • حسابداری ……………… ۴۳۵۲۴۷۵۵
 • اداری ………. ۴۳۵۲۶۹۲۲
 • فرابری­داده­ ها …………. ۴۳۵۲۴۷۵۴
 • بانک رفاه ………………. ۴۳۵۲۴۵۰۰
 • تلفنخانه …………….. ۲-۴۳۵۲۶۹۲۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خفر و خاوران

 • خفر، شهر باب انار، بلوار انقلاب، کدپستی ۷۴۱۷۱۶۶۶۹۹
 • تلفن مستقیم ………… ۵۴۵۰۳۵۸۹
 • نمابر ……… ۵۴۵۰۳۲۶۷
 • نامنویسی ……………….. ۵۴۵۰۴۲۲۲
 • حسابداری ………………. ۵۴۵۰۴۲۲۳
 • فرابری­داده­ ها ……………. ۵۴۵۰۲۹۳۱
 • شعبه اقماری خاوران ……………….. ۵۴۵۱۳۰۴۹
 • تلفنخانه …………….. ۲-۵۴۵۰۴۳۴۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اقلید

 • اقلید، ابتدای بلوار نبی اکرم(ص)، کدپستی ۷۳۸۱۷۱۷۱
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۵۲۰۳۵۴
 • نمابر ……………….. ۴-۴۴۵۲۰۳۵۳
 • حسابداری ……………… ۴۴۵۲۷۴۳۰
 • فرابری­داده­ ها ……………. ۴۴۵۲۴۱۹۹
 • بانک رفاه ……….. ۴۴۵۲۷۳۴۰، ۴۴۵۲۵۱۹۳، ۴۴۵۲۱۷۰۱
 • شعبه اقماری …………. ۴۴۵۹۲۶۵۹
 • تلفنخانه ……………… ۴۴۵۲۲۶۹۱، ۴۴۵۲۵۸۴۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در داراب

 • داراب،بلوار مطهری،خیابان ­­مصطفی،کدپستی۷۴۸۱۷۴۳۸۵۹
 • تلفن مستقیم ………… ۵۳۵۲۴۰۴۴
 • نمابر …….. ۵۳۵۲۴۰۴۴
 • درآمد …………………… ۵۳۵۶۴۸۵۰
 • بیمه­ شدگان …………… ۵۳۵۲۳۸۶۰
 • مستمری ها ………………. ۵۳۵۲۹۵۱۴
 • نامنویسی ……………….. ۵۳۵۲۹۵۱۲
 • نمابر استحقاق درمان ……………… ۵۳۵۲۶۷۴۰
 • حسابداری ……………… ۵۳۵۶۴۶۸۰
 • اداری ………. ۵۳۵۲۹۸۱۰
 • فرابری­داده­ ها …………….. ۵۳۵۲۰۱۰۵
 • بازرسی، اجراییات ……… ۵۳۵۲۹۵۱۳
 • تلفنخانه …………….. ۵۳۵۲۹۸۵۶، ۵۳۵۲۰۱۵۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فسا

 • فسا، میدان مصلی، بلوار معلم، فاز اداری، کد پستی ۷۴۶۱۴۸۹۴۵۸
 • تلفن مستقیم …………. ۵۳۳۳۰۰۶۱
 • نمابر ………. ۵۳۳۳۰۰۶۱
 • درآمد …….. ۵۳۳۴۰۰۳۰
 • بیمه­ شدگان …………….. ۵۳۳۶۳۲۸
 • مستمری ها …………….. ۵۳۳۳۰۶۹۴
 • نامنویسی …………….. ۵۳۳۳۳۰۶۹
 • نمابر استحاق درمان ………………. ۵۳۳۴۰۵۳۲
 • حسابداری …………….. ۵۳۳۳۳۰۶۷
 • اداری …….. ۵۳۳۴۰۵۳۲
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۵۳۳۳۶۳۲۹
 • اجراییات ……………….. ۵۳۳۳۰۶۰۴
 • بانک رفاه ……………… ۵۳۳۳۵۲۳۰
 • شعبه اقماری زاهدشهر ……………. ۵۳۴۳۴۷۰۰
 • شعبه اقماری ششده ……………… ۵۳۴۶۴۰۴۶
 • تلفنخانه ………………. ۵۳۳۳۳۰۶۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خرم بید

 • فارس، خرم بید، صفاشهر، بلوار وحدت، قطب اداری، کد پستی ۷۳۹۶۱۶۶۶۱۵
 • تلفن مستقیم …………. ۴۴۴۵۰۶۰۰
 • نمابر …….. ۴۴۴۵۳۲۴۰
 • تلفنخانه ………….. ۴۴۴۵۱۴۸۸، ۴۴۴۵۰۷۴۲, ۴۴۴۵۱۱۱۰، ۴۴۴۵۱۱۴۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در لامرد

 • فارس، لامرد، قطب اداری، کدپستی ۷۴۳۴۱۵۵۴۴۳
 • تلفن مستقیم ………… ۵۲۷۲۴۵۰۳
 • نمابر ……….. ۵۲۷۲۱۰۹۷
 • درآمد …….. ۵۲۷۲۵۴۶۵
 • نمابر استحقاق درمان ………………… ۵۲۷۲۱۰۹۷
 • حسابداری ………………… ۵۲۷۲۵۹۱۵
 • فرابری­داده­ ها ……………. ۵۲۷۲۴۵۰۱
 • بانک رفاه ………………… ۵۲۷۲۲۲۶۵
 • تلفنخانه …………………. ۵۲۷۲۱۹۶۱، ۵۲۷۲۲۹۶۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در استهبان

 • استهبان، فلکه معلم، کدپستی ۷۴۱۹۹ – ۷۴۵۱۹
 • تلفن مستقیم ………… ۵۳۲۲۷۴۷۰
 • نمابر ………. ۵۳۲۲۴۴۰۰
 • درآمد …………………… ۵۳۲۳۴۰۳۸
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها، نامنویسی …………… ۵۳۲۳۴۰۳۹
 • حسابداری ……………….. ۵۳۲۲۸۲۶۰
 • اداری …….. ۵۳۲۳۴۰۳۷
 • فرابری­داده­ ها ……………. ۵۳۲۲۵۲۴۰
 • بازرسی ………………….. ۵۳۲۳۴۰۳۹
 • بانک رفاه ……………….. ۵۳۲۲۸۱۳۰
 • تلفنخانه ………… ۵۳۲۲۵۵۷۹، ۵۳۲۳۴۰۴۰، ۵۳۲۲۴۰۴۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در مهر

 • مهر، میدان معلم، جنب اداره ورزش و جوانان، کدپستی ۷۴۴۵۱۱۸۹۱۳
 • تلفن مستقیم …………. ۵۲۸۲۳۹۷۹
 • نمابر ……… ۵۲۸۲۳۹۷۶
 • درآمد …………………… ۵۲۸۲۴۷۵۷
 • بیمه­ شدگان …………… ۵۲۸۲۳۹۷۷
 • نامنویسی ………………. ۵۲۸۲۳۹۸۰
 • حسابداری ……………… ۵۲۸۲۴۷۵۸
 • فرابری­داده­ ها …………… ۵۲۲۴۴۵۵۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کوار

 • فارس، کوار، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۳۴۶۱۴۹۸۳۴
 • تلفن مستقیم ………… ۳۷۸۲۴۰۰۷
 • نمابر ……… ۳۷۸۲۳۹۹۲
 • درآمد …………………… ۳۷۸۲۸۲۲۸
 • بیمه­ شدگان …………… ۳۷۸۲۸۶۰۷
 • نامنویسی ……………… ۳۷۸۲۵۶۹۶
 • حسابداری ……………… ۳۷۸۲۸۶۰۸
 • اداری …….. ۳۷۸۲۸۶۰۹
 • فرابری­داده­ ها …………. ۳۷۸۲۴۶۵۶
 • اجراییات ………………… ۳۷۸۲۰۱۴۶
 • بانک رفاه …………… ۱-۳۷۸۲۷۶۴۰
 • تلفنخانه ……………. ۳۷۸۲۳۹۹۱، ۳۷۸۲۲۲۴۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خنج

 • خنج، خیابان رسالت، کوچه دانش، پلاک ۲، کد پستی ۷۴۴۳۱۵۷۶۳۴
 • تلفن مستقیم …………. ۵۲۶۲۵۴۵۰
 • نمابر ……… ۵۲۶۲۳۰۸۸
 • درآمد ……… ۵۲۶۲۵۴۵۱
 • بیمه­ شدگان …………….. ۵۲۶۲۷۶۵۰
 • نامنویسی ……………… ۵۲۶۲۷۴۶۴
 • حسابداری ………………… ۵۲۶۲۸۲۵۰
 • اداری ………. ۵۲۶۲۸۸۲۹
 • فرابری­ داده­ ها …………… ۵۲۶۲۵۹۷۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زرین دشت

 • فارس، زرین دشت، بلوار شهدا، انتهای خیابان شهید رجائی، کد پستی ۷۴۸۶۱۴۳۳۳۷
 • تلفن مستقیم ………….. ۵۳۷۲۰۷۰۱
 • نمابر ………. ۵۳۷۲۰۷۰۲
 • روابط عمومی ………… ۵۳۷۲۵۶۶۴
 • درآمد ………………….. ۵۳۷۲۵۶۴۳
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها، نامنویسی ……………. ۵۳۷۲۵۶۶۱
 • حسابداری ……………… ۵۳۷۲۵۶۶۵
 • اداری …….. ۵۳۷۲۵۶۶۴
 • بازرسی ………………….. ۵۳۷۲۵۶۶۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بوانات

 • بوانات، خیابان جمهوری اسلامی، کدپستی ۷۳۹۷۱۱۷۳۷۵
 • تلفن مستقیم ………….. ۴۴۴۰۴۱۶۱
 • نمابر ……….. ۴۴۴۰۳۹۱۱
 • درآمد، بیمه­ شدگان، مستمری ها ………………… ۴۴۴۰۴۰۵۵
 • نامنویسی، فرابری­داده­ ها ………….. ۴۴۴۰۴۹۶۵
 • حسابداری، اداری …….. ۴۴۴۰۳۳۷۰
 • شعبه اقماری ……….. ۴۴۴۲۳۳۵۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در قادر آباد

 • قادرآباد، بلوار مطهری، کدپستی ۷۳۷۵۱۳۳۹۷۷
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۴۴۹۴۳۶۰
 • نمابر …….. ۴۴۴۹۴۳۶۱
 • درآمد، بیمه­ شدگان، مستمری ها، نامنویسی …. ۴۴۴۹۳۵۶۰
 • حسابداری، اداری، فرابری­داده­ ها …………………. ۴۴۴۹۴۳۶۲
 • شعبه اقماری ……….. ۴۴۴۲۳۳۵۸

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11346″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

مرویان
 • مرودشت کارگزاری تامین اجتماعی نداره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا