شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان خراسان شمالی

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان خراسان شمالی

( پیش شماره تلفن استان خراسان شمالی ۰۵۸ می باشد . )

بجنورد، خیابان طالقانی شرقی ۱۱، کوچه گل پامچال، پلاک ۳۸۵، کدپستی ۹۴۱۵۶۴۵۳۴۷

تلفن مستقیم …………………………………………………..۳۲۷۲۸۲۸۵

تلفن دفتر مدیر…………………………………………………..۳۲۷۲۸۲۸۴

نمابر …………………………………………………………… ۳۲۲۶۱۹۵۹

معاون بیمه­ ای ……………………………………………….. ۳۲۲۵۵۶۵۳

اقتصاد برنامه­ ریزی، آمار ……………………………………… ۳۲۲۵۰۸۹۵

درآمد …………………………………………………………. ۳۲۲۵۰۸۴۵

بیمه­ شدگان، نامنویسی، بازرسی ………………………….. ۳۲۲۵۰۲۸۶

حراست ………………………………………………………. ۳۲۲۵۹۵۰۸

آموزش، مستمری ها …………………………………………… ۳۲۲۵۰۶۱۸

حقوقی ………………………………………………………. ۳۲۲۵۱۰۷۲

نظارت و ارزشیابی …………………………………………… ۳۲۲۵۵۷۳۳

مالی و بودجه ……………………………………………….. ۳۲۲۵۱۲۳۸

اداری ………………………………………………………… ۳۲۲۵۵۸۶۵

فرابری­ داده­ها ………………………………………………. ۳۲۲۵۰۸۶۷

بازرسی …………………………………………………….. ۳۲۲۵۱۳۷۲

روابط عمومی ………………………………………………. ۳۲۴۱۱۰۹۲

بایگانی راکد ……………………………………………….. ۳۲۲۸۷۹۲۰

شعبه اقماری فاروج …………………………………….. ۱-۳۶۴۲۵۷۲۰

شعبه اقماری گرمه ……………………………………….. ۳۲۵۰۴۰۱۹

تلفنخانه ……….۳۲۷۲۸۳۵۲ ، ۳۲۷۲۸۳۵۱ ، ۳۲۷۲۸۳۵۰ ، ۳۳۷۲۸۳۴۹

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بجنورد

بجنورد، بلوار­دولت، جنب­دادگستری، کدپستی ۹۴۱۴۹۴۳۸۱۴

تلفن مستقیم ………………………………………………….. ۳۲۲۲۵۷۲۱

نمابر ……………………………………………………………. ۳۲۲۲۲۷۸۴

معاون بیمه­ای …………………………………………………. ۳۲۲۴۴۰۳۳

معاون اداری و مالی …………………………………………… ۳۲۲۴۴۰۳۲

درآمد ………………………………………………………….. ۳۲۲۴۸۴۱۳

بیمه­شدگان …………………………………………………… ۳۲۲۴۴۰۳۴

حسابداری ……………………………………………………. ۳۲۲۳۳۷۲۹

اداری …………………………………………………………. ۳۲۲۴۸۴۱۲

فرابری­داده­ها …………………………………………………. ۳۲۲۲۵۷۲۰

اجراییات ……………………………………………………… ۳۲۲۴۸۴۱۶

بانک رفاه ……………………………………………………. ۳۲۲۲۳۸۵۳

تلفنخانه …………………………………. ۳-۳۲۲۲۱۳۸۰، ۷-۳۲۲۱۰۷۸۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی شهید نظام شیروان

شیروان، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به میدان قدس، پلاک ۷۲۱، کدپستی ۹۴۶۱۹۳۷۵۶۷

تلفن مستقیم ………………………………………………………….. ۳۶۲۲۵۰۰۸

نمابر ……………………………………………………………………. ۳۶۲۳۴۰۰۴

فرابری­داده­ها …………………………………………………………… ۳۶۲۲۵۴۰۱

باجه دریافت ……………………………… ۳۶۲۲۵۳۸۷، ۳۶۲۳۶۰۹۱، ۳۶۲۳۶۰۰۹

تلفنخانه ………………………………………………. ۳۶۲۲۴۹۰۵، ۳۶۲۲۳۷۷۳ ,۳۶۲۲۱۷۱۳، ۳۶۲۲۳۳۲۳، ۳۶۲۲۳۳۱۷، ۳۶۲۲۵۷۰۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اسفراین

اسفراین، بلوارکشاورز، خیابان کارگر، کدپستی۹۶۶۱۹۸۶۵۹۶

تلفن مستقیم …………………………………………… .۳۷۲۲۶۰۹۹

نمابر ……………………………………………………… ۳۷۲۲۲۸۵۶

درآمد …………………………………………………….. ۳۷۲۲۷۰۳۶

مستمری ها، بازرسی …………………………………….. ۳۷۲۳۴۳۰۱

نامنویسی ………………………………………………. ۳۷۲۳۴۳۰۰

حسابداری ……………………………………………… ۳۷۲۲۹۶۹۲

فرابری­داده­ها ……………………………………………. ۳۷۲۲۲۸۶۵

تلفنخانه ………………….۷- ۳۷۲۲۵۵۲۶، ۳۷۲۲۵۵۳۱، ۳۷۲۲۶۰۸۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جاجرم

جاجرم، بلوار امام خمینی(ره)، جنب ایستگاه هواشناسی، کدپستی ۹۴۴۱۶۵۶۶۳۴

تلفن مستقیم …………………………………………….. ۳۲۲۷۷۲۲۱

نمابر ………………………………………………………. ۳۲۲۷۳۹۹۱

روابط عمومی …………………………………………….. ۳۲۲۷۴۶۶۰

درآمد …………………………………………………….. ۳۲۲۷۴۶۶۱

بیمه­ شدگان، مستمری ها ……………………………….. ۳۲۲۷۶۲۱۳

نامنویسی ………………………………………………. ۳۲۲۷۳۹۹۲

نمابر استحقاق درمان ………………………………….. ۳۲۲۷۳۹۹۱

حسابداری، اجراییات …………………………………… ۳۲۲۷۷۵۱۵

اداری …………………………………………………… ۳۲۲۷۴۶۶۰

فرابری­داده­ها …………………………………………… ۳۲۲۷۶۲۱۲

بازرسی ……………………………………………….. ۳۲۲۷۶۲۱۴

تلفنخانه ……………………………………………….. ۳۲۲۷۴۶۶۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در مانه و سملقان

آشخانه، بلوار شهید بهشتی، کوچه شهید آزادی راد، کدپستی ۹۴۵۱۷۳۵۳۱۵

تلفن مستقیم …………………………………………. ۳۲۹۲۸۳۰۱

نمابر …………………………………………………… ۳۲۹۲۸۳۰۰

درآمد ………………………………………………….. ۳۲۹۲۸۳۰۸

بیمه­شدگان، مستمری ها ……………………………… ۳۲۹۲۸۳۰۵

نامنویسی ……………………………………………. ۳۲۹۲۸۳۰۹

حسابداری ……………………………………………. ۳۲۹۲۸۳۰۴

اداری ………………………………………………….. ۳۲۹۲۸۳۰۳

فرابری­داده­ها …………………………………………… ۳۲۹۲۸۳۰۲

بازرسی ……………………………………………….. ۳۲۹۲۸۳۰۷

بانک رفاه ……………………………….. ۳۲۹۲۲۱۲۲، ۳۲۹۲۲۱۲۱

 


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

اصغر
  • آشخانه کارگزاری تامین اجتماعی نداره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۳ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending