لیست آدرس و تلفن شعب بیمه تامین اجتماعی در استان بوشهر

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان بوشهر

پیش شماره تلفن استان بوشهر ۰۷۷ می باشد .)

 • بوشهر، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان بنت ‌الهدی، کدپستی ۷۵۱۳۹۳۴۸۷۱
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۳۳۴۱۶۲۸
 • نمابر ………. ۳۳۳۴۱۶۳۰
 • معاون بیمه ­ای …………… ۳۳۳۴۱۶۲۴
 • معاون اداری و مالی ……. ۳۳۳۴۱۶۲۵
 • روابط عمومی ……………. ۳۳۳۴۱۶۴۰
 • بازرسی …………. ۳۳۳۴۱۶۳۷، ۳۳۳۴۱۶۳۹
 • حراست ……. ۳۳۳۴۱۶۳۱
 • گزینش …….. ۳۳۳۴۱۶۲۰
 • اداری ………. ۳۳۳۴۱۶۲۷
 • دبیرخانه …………… ۳۳۳۴۱۵۲۷
 • حقوقی ……………. ۳۳۳۴۱۶۳۵
 • اقتصاد …….. ۳۳۳۴۱۶۲۹
 • آموزش …………. ۳۳۳۳۴۳۲۳
 • مستمری ها ……….. ۳۳۳۴۱۶۳۸
 • اجراییات ……………. ۳۳۳۴۱۶۲۱
 • بیمه ­شدگان …….. ۳۳۳۴۱۶۴۶
 • نامنویسی، نظارت و ارزشیابی ………….. ۳۳۳۴۱۶۴۲
 • مشاوره ……. ۳۳۳۴۱۶۲۰
 • فرابری­داده­ها ……. ۳۳۳۴۱۶۳۳
 • درآمد ……… ۳۳۳۴۱۶۴۱
 • بودجه …….. ۳۳۳۴۱۶۳۲
 • مالی ……. ۳۳۳۴۱۶۳۴، ۳۳۳۴۱۶۲۶

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در بوشهر

 • بوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب ثبت اسناد و املاک، کدپستی ۷۵۱۵۶۸۳۷۹۵
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۳۳۲۸۳۳۷
 • نمابر ………. ۳۳۳۲۲۰۳۶
 • معاون ……. ۳۳۳۲۵۷۰۰
 • اداری ………. ۳۳۳۲۶۰۰۳
 • مالی ………. ۳۳۳۲۰۸۴۰
 • درآمد …….. ۳۳۳۲۵۶۶۲
 • مستمری ها ………… ۳۳۳۲۰۶۶۵
 • نامنویسی ………….. ۳۳۳۲۶۰۰۲
 • صدور دفترچه ……… ۳۳۳۲۶۹۴۱
 • بازرسی ……. ۳۳۳۲۰۶۶۳
 • بیمه ­شدگان ……… ۳۳۳۲۲۰۳۷
 • بایگانی راکد ……… ۳۳۳۲۸۲۶۶
 • اجراییات …………. ۳۳۳۲۴۷۹۵

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در بوشهر

 • بوشهر، خیابان شهید مطهری، سه‌راه بازرگانی، کدپستی ۷۵۱۶۶۵۹۴۵۴
 • تلفن مستقیم …………… ۳۳۵۳۴۰۸۰
 • نمابر ……… ۳۳۵۵۵۰۳۶
 • معاون ……………. ۳۳۵۵۷۵۹۶
 • اداری …….. ۳۳۵۳۷۳۳۰
 • مالی …….. ۳۳۵۳۷۲۷۴
 • درآمد …….. ۳۳۵۳۷۲۹۲
 • نامنویسی ………. ۳۳۵۳۷۷۳۵
 • بیمه ­شدگان ……. ۳۳۵۳۷۲۷۴
 • فرابری­داده­ها …….. ۳۳۵۳۰۰۲۳
 • اجراییات ………… ۳۳۵۵۳۷۹۴
 • تلفنخانه …………. ۳۳۵۵۵۷۷۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دشتستان برازجان

 • برازجان، ۲۸ هکتاری جنوبی، کدپستی ۷۵۶۱۸۵۸۲۱۲
 • تلفن مستقیم …………… ۳۴۲۴۲۸۶۷
 • نمابر ……… ۳۴۲۴۲۸۶۶
 • اداری ……….. ۳۴۲۴۱۰۰۳
 • مالی …………. ۳۴۲۴۷۱۱۱
 • درآمد ……… ۳۴۲۵۱۶۸۴
 • مستمری ها، نامنویسی …………… ۳۴۲۴۹۶۶۰
 • بازرسی …….. ۳۴۲۵۱۶۸۶
 • بیمه ­شدگان ……… ۳۴۲۵۱۶۸۵
 • فرابری­داده­ها ……… ۳۴۲۴۲۱۵۷
 • اجراییات …………… ۳۴۲۴۷۱۱۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دیر

 • دیر، ابتدای بلوار شهید بهشتی، جنب ترمینال مسافربری، آریا سفر دیر، کدپستی ۷۵۵۴۱۷۷۷۴۹
 • تلفن مستقیم ……. ۳۵۴۲۶۱۲۷
 • نمابر ……… ۳۵۴۲۳۶۰۸
 • اداری ……… ۳۵۴۲۶۵۸۶
 • مالی ………. ۳۵۴۲۸۵۱۸
 • درآمد ……. ۳۵۴۲۷۸۹۸
 • فرابری­داده­ها ………. ۳۵۴۲۶۶۲۱
 • کانون بازنشستگان ……… ۳۵۴۲۲۳۶۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اهرم

 • اهرم، خیابان انقلاب، کدپستی ۷۷۵۵۱۶۱۷۴۶۱
 • تلفن مستقیم ……. ۳۵۲۲۳۷۰۰
 • نمابر ……….. ۳۵۲۲۳۴۰۹
 • اداری ……….. ۳۵۲۲۵۹۸۰
 • مالی ……….. ۳۵۲۲۴۶۴۰
 • درآمد ……… ۳۵۲۲۵۸۶۹
 • نامنویسی …………. ۳۵۲۲۵۸۹۹
 • فرابری­داده­ها ……… ۳۵۲۲۳۶۵۰
 • تلفنخانه …………… ۳۵۲۲۴۸۳۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جم

 • جم، میدان امام حسین(ع)، خ معلم، نرسیده به فرمانداری جم، کدپستی ۷۵۵۸۱۵۷۱۱۹
 • تلفن مستقیم ……. ۳۷۶۲۳۶۱۹
 • نمابر ………. ۳۷۶۲۳۶۲۰
 • اداری ………. ۳۷۶۲۲۷۰۶
 • مالی ………. ۳۷۶۲۲۷۰۴
 • درآمد ………. ۳۷۶۲۲۵۶۱
 • نامنویسی ………… ۳۷۶۳۳۹۰۶
 • بیمه ­شدگان ……….. ۳۷۶۲۲۷۱۰
 • اجراییات ………….. ۳۷۶۲۲۷۰۷
 • فرابری­داده­ها ……… ۳۷۶۲۲۶۴۲
 • کانون بازنشستگان ……… ۳۷۶۵۳۰۹۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دیلم

 • دیلم، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۵۳۶۱۶۹۶۸۷
 • تلفن مستقیم ……. ۳۳۲۴۰۰۸۰
 • نمابر ………… ۳۳۲۴۰۵۱۱
 • اداری ………. ۳۳۲۴۰۰۷۹
 • مالی ……….. ۳۳۲۴۰۰۴۲
 • درآمد ………. ۳۳۲۴۰۰۸۱
 • نامنویسی ………… ۳۳۲۴۰۰۳۸
 • بیمه ­شدگان ……….. ۳۳۲۴۰۰۴۱
 • فرابری­داده­ها …….. ۳۳۲۴۰۰۷۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  بیدخون

 • بیدخون، بلوار شهدا، جنب بانک صادرات، کدپستی ۷۵۳۹۱۷۶۹۸۷
 • تلفن مستقیم ……. ۳۷۳۶۲۹۰۹
 • نمابر ……….. ۳۷۳۶۲۵۰۱
 • فرابری­داده­ها ………. ۳۷۳۶۲۹۱۰
 • اداری ……….. ۳۷۳۶۲۹۰۱
 • نامنویسی …………. ۳۷۳۶۲۵۰۲
 • تلفنخانه ………. ۸-۳۷۳۶۲۹۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دلوار

 • دلوار، خ اصلی، پشت بانک ملی، کدپستی ۷۵۴۷۱۳۸۵۳۵
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۵۲۳۲۴۹۸
 • نمابر ……….. ۳۵۲۳۲۰۰۵
 • درآمد ………. ۳۵۲۳۳۲۱۹
 • بیمه ­شدگان ………. ۳۵۲۳۲۲۵۶
 • مالی ……….. ۳۵۲۳۳۲۲۰
 • اداری ………. ۳۵۲۳۲۲۵۷
 • فرابری­داده­ها …….. ۳۵۲۳۲۸۵۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شبانکاره

 • شبانکاره، بلوار امام ­خمینی(ره)، کوچه ۵، کدپستی ۷۵۶۴۱۳۳۶۱۹
 • تلفن مستقیم …………. ۳۴۸۵۳۳۷۳
 • نمابر …….. ۳۴۸۵۳۳۷۰
 • اداری، مالی …….. ۳۴۸۵۳۳۷۴
 • درآمد ……. ۳۴۸۵۲۷۵۶
 • نامنویسی، بیمه ­شدگان ………. ۳۴۸۵۳۳۷۲
 • فرابری­داده­ها ……. ۳۴۸۵۳۳۷۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  عسلویه

 • عسلویه، انتهای خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ، کدپستی ۷۵۳۹۱۳۵۹
 • تلفن مستقیم …………… ۳۷۲۶۵۸۶۶
 • نمابر ………. ۳۷۲۶۴۵۳۱
 • معاون اداری و مالی ………. ۳۷۲۶۲۷۱۱
 • معاون بیمه ­ای ………….. ۳۷۲۶۵۸۶۷
 • اداری ………. ۳۷۲۶۳۸۱۶
 • مالی ……… ۳۷۲۶۵۸۶۵
 • درآمد …….. ۳۷۲۶۵۸۶۹
 • نامنویسی ………… ۳۷۲۶۳۸۱۵
 • صدور دفترچه ……. ۳۷۲۶۵۸۶۸
 • بیمه ­شدگان …….. ۳۷۲۶۴۵۳۳
 • فرابری­داده­ها …….. ۳۷۲۶۴۵۳۰
 • اجراییات …………. ۳۷۲۶۵۳۷۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کنگان

 • کنگان، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دارایی، خیابان ابن سینا، کدپستی ۷۵۵۷۱۶۶۴۷۶
 • تلفن مستقیم ……… ۳۷۲۲۲۰۵۱
 • نمابر ……….. ۳۷۲۲۵۲۴۱
 • معاون ……………. ۳۷۲۲۶۷۷۴
 • فرابری­داده­ها ……… ۳۷۲۲۵۲۴۰
 • حسابداری …………… ۳۷۲۲۰۹۱۵
 • اداری ……… ۳۷۲۲۸۴۷۰، ۳۷۲۲۰۹۱۴
 • درآمد …….. ۳۷۲۲۲۳۱۷، ۳۷۲۲۳۱۶۷
 • اجراییات …………. ۳۷۲۲۸۴۷۷
 • مستمری ها …………. ۳۷۲۳۰۱۹۵
 • نامنویسی ………….. ۳۷۲۲۱۷۳۲
 • تلفنخانه ………….. ۳۷۲۲۳۴۴۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خارک

 • جزیره خارک، خیابان طالقانی، کدپستی ۷۵۴۶۱۷۳۱۶۱
 • تلفن مستقیم ……. ۳۳۸۲۲۹۳۰
 • نمابر ………. ۳۳۸۲۳۶۰۰
 • اداری ……….. ۳۳۸۲۲۲۳۰
 • مالی، درآمد …….. ۳۳۸۲۳۶۸۰
 • نامنویسی …………. ۳۳۸۲۳۶۰۲
 • فرابری­داده­ها …….. ۳۳۸۲۳۶۸۱
 • بیمه ­شدگان ……… ۳۳۸۲۳۸۲۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در گناوه

 • کناوه، بلوار امام علی(ع)، کدپستی ۷۵۳۱۸۶۳۴۴۹
 • تلفن مستقیم …….. ۳۳۱۴۶۹۰۱
 • نمابر ……….. ۳۳۱۴۶۹۰۰
 • اداری ………… ۳۳۱۴۸۹۱۰
 • مالی ………… ۳۳۱۴۶۷۰۱
 • درآمد ……….. ۳۳۱۴۸۹۱۱
 • بیمه ­شدگان، مستمری ها …………. ۳۳۱۴۶۴۰۰
 • نامنویسی …………. ۳۳۱۴۶۷۰۲
 • بازرسی، اجراییات ……….. ۳۳۱۴۶۸۸۸
 • فرابری­داده­ها ………. ۳۳۱۴۶۹۰۲
 • تلفنخانه ……………. ۳۳۱۴۶۵۰۲
 • کانون بازنشستگان ……….. ۳۳۱۴۶۸۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دشتی

 • خورموج، بلوار بسیج جنوب شرق پمپ بنزین، کدپستی ۷۵۴۱۸۱۳۵۸۹
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۵۳۲۵۰۵۳
 • نمابر ……….. ۳۵۳۲۷۱۶۰
 • مالی ………. ۳۵۳۲۵۰۷۲
 • درآمد …….. ۳۵۳۲۵۰۵۴
 • بیمه ­شدگان ……… ۳۵۳۲۷۰۷۲
 • فرابری­داده­ها ……… ۳۵۳۲۷۱۶۰
 • اجراییات …………… ۳۵۳۲۱۶۹۵
 • اداری ……….. ۳۵۳۲۹۲۸۰

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در  ریز

 • شهرستان جم، بخش ریز، جنب بخشداری، کدپستی ۷۵۵۶۱۱۷۷۱۵، صندوق پستی ۱۳۳
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۷۶۸۳۰۰۵
 • نمابر ………. ۳۷۶۸۳۰۹۰

شعبه اقماری  بیمه تامین اجتماعی در کاکی

 • شهرستان دشتی، کاکی، خیابان شهرداری، روبروی کمیته امداد
 • تلفن مستقیم …………… ۳۵۳۱۴۷۳۹
 • نمابر ……… ۳۵۳۱۴۷۴۰

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در آبپخش

 • شهرستان دشتستان، آبپخش، جنب اداره آموزش و پرورش
 • تلفن مستقیم، نمابر …………… ۳۴۸۲۶۶۸۸

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در وحدتیه

 • شهرستان دشتستان، وحدتیه، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم، نمابر ……………. ۳۴۸۴۵۵۰۰

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در تنگ ارم

 • شهرستان دشتستان، تنگ ارم، خانه بهداشت
 • تلفن مستقیم، نمابر ……. ۳۴۴۵۲۰۲۹

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در دالکی

 • شهرستان دشتستان، دالکی، خ شهدا، جنب صندوق قرض الحسنه علی بن ابیطالب(ع)، کدپستی ۷۵۶۳۱۱۵۸۸
 • تلفن مستقیم، نمابر …………… ۳۴۳۴۳۸۰۹

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در سعدآباد

 • شهرستان دشتستان، سعدآباد، چهارراه بخشداری، جنب تربیت بدنی
 • تلفن مستقیم، نمابر ………….. ۳۴۸۳۴۷۳۰شعبه اقماری کلمه
 • شهرستان دشتستان، کلمه، مستقر در منازل سازمانی بخشداری
 • تلفن مستقیم، نمابر …………… ۳۴۴۴۲۶۷۴

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در آبدان

 • شهرستان دیر، آبدان، مستقر در ساختمان شهرداری
 • تلفن مستقیم، نمابر ………….. ۳۵۴۵۳۳۳۷

شعبه اقماری  بیمه تامین اجتماعی در بردخون

 • شهرستان دیر، بردخون، خ امام خمینی (ره)
 • تلفن مستقیم، نمابر ………….. ۳۵۴۵۳۳۳۷

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در  بندر ریگ

 • شهرستان گناوه، بندر ریگ، خ­گمرک، کدپستی ۷۵۳۴۱۰۰۰۰۰
 • تلفن مستقیم، نمابر ……. ۳۳۸۲۳۰۱۶

شعبه اقماری  بیمه تامین اجتماعی در چغادک

 • شهرستان بوشهر، چغدک، بازار شهرداری
 • تلفن مستقیم، نمابر …………… ۳۳۴۲۴۹۶۷

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی درعالیشهر

 • شهرستان بوشهر، عالیشهر، مستقر در ساختمان شورای شهر
 • تلفن مستقیم، نمابر ……… ۳۳۶۸۰۱۲۱

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در بندر امام حسن

 • شهرستان دیلم، بندر امام حسن(ع)، مستقر در ساختمان بخشداری
 • تلفن مستقیم، نمابر ……………. ۳۳۲۵۲۷۹۵

سازمان بیمه تامین اجتماعی

برازجانی
 • بوشهر کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

یک پاسخ

 1. محمد سجادی ژوئن 18, 2018

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا