بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در کهکیلویه و بویراحمد

پیش شماره استان کهکیلویه و بویر احمد (کد ٠٧۴) می باشد.

مدیریت درمان استان کهکیلویه و بویر احمد سازمان بیمه تامین اجتماعی 

یاسوج، خیابان سردارجنگل جنوبی، جنب شعبه

مدیریت …………………………… ٣٣٢٣١٠٠٩، ٣٣٢٢۴٠١٠

نمابر …………………………………………………. ٣٣٢٢۴٠٠١

اداری …………………………………………………. ٣٣٢٢۵۶١٢

مالی ……………………………………………….. ٣٣٢٣٠٠٨٩

حراست ……………………………………………. ٣٣٢٣٢٩۵٣

بودجه ………………………………………………… ٣٣٢٣٠٠٢١

درمان …………………………….. ٣٣٢٣٠٠٢٠، ٣٣٢٢٩٧٣١

حقوقی …………………………………………….. ٣٣٢٢٩٧٣٢

فرابری­داده­ ها …………………………………….. ٣٣٢٣٠٠٨٨

آمار ………………………………………………….. ٣٣٢٣٠٠١٩

روابط عمومی ……………………………………. ٣٣٢٣٠٠٨٧

کمیسیون پزشکی ……………………………….. ٣٣٢٣١٠٠٨

اطلاعات ……………………………………….. ٨-٣٣٢٣٠٠١٧

دفتر اسناد پزشکی

تلفن مستقیم …………………………………… ٣٣٣۴۶٢۵١

نمابر ……………………………………………… ٣٣٣۴۶٢۵۵

اداری ……………………………………………… ٣٣٣۴۶٢۵۴

مالی ………………………………………………. ٣٣٣۴۶٢۴٩

فرابری­داده­ها ……………………………………. ٣٣٣۴۶٢۵٨

اطلاعات ……………….. ۶-٣٣٣٣٨٢۵۵، ٣٣٣٣٨٠۶٨

بیمارستان شهدای گمنام

ریاست ……………………………………………… ٣٣٢٢٩١٣۵

نمابر ……………………………………………….. ٣٣٢٢٩٣٠۶

اداری ………………………………………………. ٣٣٢٣۴۵۶٢

مالی ………………………………………………… ٣٣٢٢٩١۶٣

فرابری­داده­ها ……………………………………… ٣٣٢٢٩١۴٨

پذیرش بیمارستان شهدای گمنام ……………………………………………… ٣٣٢٢٩١٧۴

اطلاعات ………………………….. ٣٣٢٢٩١٩٨، ٣٣٢٢٩١۴٢

پلی کلینیک تخصصی بیمارستان یاسوج

خیابان معلم

ریاست …………………………………………….. ٣٣٢۴٣٢٩٠

نمابر ……………………………………………….. ٣٣٣٣٨١١٩

مالی ……………………………………………… ٣٣٢۴٣٣٨۵

فرابری­داده­ها …………………………………… ٣٣٣٣٨٠٨۴

پلی کلینیک تخصصی گچساران

کوی کارکنان دولت

ریاست …………………………………………….. ٣٢٣٢٣٠۶٣

نمابر ………………………………………………… ٣٢٣٢٣٠۶٢

اداری ……………………………………………….. ٣٢٣٢۵٧١٧

مالی …………………………………………………. ٣٢٣٢١٠٣٢

فرابری­داده­ها ……………………………………… ٣٢٣٢٣٠٩٧

پذیرش پلی کلینیک تخصصی گچساران ………………………………………………. ٣٢٣٢١٠٣١

اطلاعات …………………………………………. ٢-٣٢٣٢٠٠۵١

درمانگاه تخصصی دهدشت

خیابان کمربندی دوم، روبروی دادگستری شهرستان

ریاست …………………………………………….. ٣٢٢۶٧٠٣۵

نمابر ………………………………………………… ٣٢٢۶٧٠٢۵

اداری ……………………………………………….. ٣٢٣۶٠۵٨٠

مالی ………………………………………………… ٣٢٢۶۶۵٣٠

فرابری­داده­ها ……………………………………… ٣٢٢۶۶۶٣٠

پذیرش درمانگاه تخصصی دهدشت……………………………………………. ٣٢٢۶٧٠٣۴

اطلاعات ………………………… ٣٢٢۶٧٠۴۵، ٣٢٢۶٧٠٢۴


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

علی
  • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در کهکیلویه و بویراحمد
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending