لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی یاسوج و کهکیلویه و بویر احمد

پیش شماره استان کهکیلویه و بویر احمد (کد ٠٧۴) می باشد.

مدیریت درمان استان کهکیلویه و بویر احمد سازمان بیمه تامین اجتماعی

 • یاسوج، خیابان سردارجنگل جنوبی، جنب شعبه
 • مدیریت …………….. ٣٣٢٣١٠٠٩، ٣٣٢٢۴٠١٠
 • نمابر ………. ٣٣٢٢۴٠٠١
 • اداری ………. ٣٣٢٢۵۶١٢
 • مالی …….. ٣٣٢٣٠٠٨٩
 • حراست ……………….. ٣٣٢٣٢٩۵٣
 • بودجه ……… ٣٣٢٣٠٠٢١
 • درمان ………………. ٣٣٢٣٠٠٢٠، ٣٣٢٢٩٧٣١
 • حقوقی …….. ٣٣٢٢٩٧٣٢
 • فرابری­داده­ ها ………… ٣٣٢٣٠٠٨٨
 • آمار ……….. ٣٣٢٣٠٠١٩
 • روابط عمومی ……….. ٣٣٢٣٠٠٨٧
 • کمیسیون پزشکی ……… ٣٣٢٣١٠٠٨
 • اطلاعات …………… ٨-٣٣٢٣٠٠١٧

دفتر اسناد پزشکی

 • تلفن مستقیم ………. ٣٣٣۴۶٢۵١
 • نمابر ……… ٣٣٣۴۶٢۵۵
 • اداری ……… ٣٣٣۴۶٢۵۴
 • مالی ………. ٣٣٣۴۶٢۴٩
 • فرابری­داده ­ها ……….. ٣٣٣۴۶٢۵٨
 • اطلاعات ……………….. ۶-٣٣٣٣٨٢۵۵، ٣٣٣٣٨٠۶٨

بیمارستان شهدای گمنام

 • ریاست ……… ٣٣٢٢٩١٣۵
 • نمابر …….. ٣٣٢٢٩٣٠۶
 • اداری ………. ٣٣٢٣۴۵۶٢
 • مالی ……… ٣٣٢٢٩١۶٣
 • فرابری­داده ­ها …………. ٣٣٢٢٩١۴٨
 • پذیرش بیمارستان شهدای گمنام ……… ٣٣٢٢٩١٧۴
 • اطلاعات ……………. ٣٣٢٢٩١٩٨، ٣٣٢٢٩١۴٢

پلی کلینیک تخصصی بیمارستان یاسوج

 • خیابان معلم
 • ریاست …….. ٣٣٢۴٣٢٩٠
 • نمابر …….. ٣٣٣٣٨١١٩
 • مالی ……… ٣٣٢۴٣٣٨۵
 • فرابری­داده ­ها ………. ٣٣٣٣٨٠٨۴

پلی کلینیک تخصصی گچساران

 • کوی کارکنان دولت
 • ریاست …….. ٣٢٣٢٣٠۶٣
 • نمابر ……… ٣٢٣٢٣٠۶٢
 • اداری …….. ٣٢٣٢۵٧١٧
 • مالی ………. ٣٢٣٢١٠٣٢
 • فرابری­داده ­ها …………. ٣٢٣٢٣٠٩٧
 • پذیرش پلی کلینیک تخصصی گچساران ………. ٣٢٣٢١٠٣١
 • اطلاعات …………….. ٢-٣٢٣٢٠٠۵١

درمانگاه تخصصی دهدشت

 • خیابان کمربندی دوم، روبروی دادگستری شهرستان
 • ریاست …….. ٣٢٢۶٧٠٣۵
 • نمابر ……… ٣٢٢۶٧٠٢۵
 • اداری …….. ٣٢٣۶٠۵٨٠
 • مالی ……… ٣٢٢۶۶۵٣٠
 • فرابری­داده ­ها …………. ٣٢٢۶۶۶٣٠
 • پذیرش درمانگاه تخصصی دهدشت……………….. ٣٢٢۶٧٠٣۴
 • اطلاعات ………….. ٣٢٢۶٧٠۴۵، ٣٢٢۶٧٠٢۴

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در کهکیلویه و بویراحمد
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending