بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در قم

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در استان قم

خ ۵۵ متری‌ عمار یاسر، نبش‌ کوچه‌ ٣٢

تلفن: ٠٢۵-٣٧٧٠۴۴٠٠

٠٢۵-٣٧٧۵۶٧٨٩

بیمارستان امام رضا (ع) قم

کیلومتر ۴ جاده قم – اراک – روبروی مجتمع مارال

تلفن: ٠٢۵-٣٧٧٠۴۴٠٠

٠٢۵-٣٧٧۵۶٧٨٩

دفتر رسیدگی‌ به‌ اسناد پزشکی‌

خ ۵۵ متری‌ عمار یاسر، نبش‌ کوچه‌ ٣٢

تلفن: ٠٢۵-٣٨٧٠٠٨۴٠-۴٩

نمابر:٠٢۵-٣٨٧٨٢٢

پلی‌ کلینیک‌ بوعلی‌ قم

قم، خیابان امام خمینی ، روبروی اداره  دارایی

تلفن:٠٢۵-٣۶٧٠١٠٣۶

نمابر:٠٢۵-٣۶٧٠١٠١۵

دی‌ کلینیک‌ دکتر غرضی‌‌‌ قم

قم، خ ١۵ خرداد ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن:٠٢۵-٣٧٧٨۴٨١٠-٢٠

نمابر:٠٢۵-٣٧٧٧۴۶۴٧

 پلی کلینیک ٢٢ بهمن قم

بلوار محمد امین(ص)،کوچه شماره ٢٠

تلفن:٠٢۵-٣٢٩٢٧٠٠-٢

نمابر:٠٢۵-٣٢٩٠۵۴٨۴

علی
  • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در قم
۴.۰
Sending
User Rating ۵ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending