بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در استان فارس

پیش شماره استان فارس ٠٧١ می باشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در استان فارس

شیراز، خیابان برق، ساختمان شاهد، مدیریت درمان فارس، صندوق پستی: ١٣١١-٧١٣۴۵ ، کدپستی: ١۶۵۵۴-٧١٣٣٨
تلفن:٣٢٣٢١۴١٨-٣٢٣٢٠۴٠٩نمابر:٣٢٣٢١٢٢٩

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

شیراز ،چهارراه گمرک، ابتدای خیابان مشیر غربی ،٩۵۴٩۵-٧١٧٣۶ صندوق: ١٩٣٧
تلفن:٣٢٣٢۵۶٢١-٣نمابر:٣٢٣٢۴٢٠٨

بیمارستان‌ شهید دکتر بهشتی‌ شیراز‌

شیراز، میدان ولیعصر ، صندوق پستی:١١٩۴ ، کدپستی:١۶۶٩۵-٧١٣۶٨
تلفن:٣٢٢۴٩٢٠۴-٣٢٢۴٩٢٠١-٢نمابر:٣٢٢٢١١۴١

پلی‌ کلینیک‌ شهید رضایی‌ شیراز

شیراز، میدان ولیعصر، بلوار سلمان فارسی، جنب پل پیرنیا
تلفن:٣٧٢٧٣۵۶۶-٣٧٢٧٢١١١-٣٧٢٧۵٣۴١نمابر:٣٧٢۵۴٧۴٠

پلی کلینیک تخصصی حافظ شیراز

شیراز ،بلوار معالی آباد، جنب میدان احسان
تلفن:٣۶٣۶٣٩٩۵-۶ و٣۶٣۶٣٩٨٧نمابر:٣۶٣۶٣٩٩٠

درمانگاه نی ریز

نی ریز، بلوار شهید زردشت،خیابان خلیج فارس، کدپستی ٧۶٣۶٨-٧۴٩١۶
تلفن:۵٣٨٣٩٢٧٢نمابر:۵٣٨٢٨٠٠١

درمانگاه شماره یک مرودشت

مرودشت، کمربندی،محله مهرآباد؛درمانگاه شماره یک تامین اجتماعی مرودشت
تلفن:۴٣٣٢۶٧٩٩نمابر:۴٣٣٢۶۵١٠

درمانگاه تامین اجتماعی کوار

کوار، خیابان اصلی، بلوار امام خمینی (ره)، روبروی اداره پست ، درمانگاه تامین اجتماعی کوار
تلفن:٣٧٨٢٢۶٠٠نمابر:٣٧٨٢٣٩٩٣

درمانگاه صاحب الزمان (عج) آباده

آباده ،خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به میدان آزادی، نبش خیابان آزادگان
تلفن:۴۴٣۶٣٢٨١-۴۴٣۶٣٢۵۴نمابر:۴۴٣۶٠٠٠٢

درمانگاه ٢٢ بهمن فسا

فسا، میدان مصلی، فاز یک اداری، جنب اداره بازرگانی، درمانگاه ٢٢ بهمن فسا، کدپستی:٨٩۶۵٨-٧۴۶١٧
تلفن:۵٣٣٣٣٢۶٠نمابر:۵٣٣٣٣٢٢٨

درمانگاه اقلید

اقلید، ابتدای بلوار کشاورز، درمانگاه تامین اجتماعی
تلفن:۴۴۵٢٠٢٨۶نمابر:۴۴۵٣٠٣٨٠

درمانگاه کازرون

کازرون، خیابان شریعتی، روبروی بانک رفاه، درمانگاه تامین اجتماعی کازرون، کدپستی: ۴٣۵٧٧-٧٣١٣٨
تلفن:۴٢٢١١١٠۶-٧نمابر:۴٢٢١١١٠٩

درمانگاه امام علی (ع) قیر و کارزین

قیروکارزین، خیابان رضوان، درمانگاه امام علی (ع) ، کدپستی: ۴٢٢٢١٧٨-٠٧٩٢و١٨١۴١-٧۴٧۶١
تلفن:۵۴۵٢۶٧٢٩-۵۴۵٢٢١٧٨نمابر:۵۴۵٢۴٩٧٠

درمانگاه تخصصی آزادگان شیراز

شیراز، چهارراه زندان، بلوار عدالت(ابتدای بلوار دولت)-، کدپستی: ١٣١۴١-٧١۶٧۶
تلفن:٣٨٢۴٧٢۶٧-٣٨٢۴۶٩٩٠نمابر:٣٨٢۵٠٧۵١

درمانگاه حضرت قائم (عج) خرامه

خیابان بنیاد مسکن، درمانگاه حضرت قائم (عج)خرامه، کدپستی:۴۶٣٣٣-٧٣۴۴١
تلفن:٣٢٧٢٣٧٣۶نمابر:٣٢٧٢۴٧۵۵

درمانگاه فراشبند

تقاطع جاده بوشهر، درمانگاه فراشبند، کدپستی:٧۴٧٧١۵٨٧۵۵
تلفن:٣٨٧۵٣٢۵١نمابر:٣٨٧۵٧٠٧۵

دفتر کمیسیون های پزشکی و طب کار

شیراز، فلکه سنگی ،ابتدای بلوار ستارخان
تلفن:٣۶۴٨١٩٨٨-٣۶۴٨٠۵٩۵نمابر:٣۶۴٧۶٣٧٠

مرکز طب سالمندان

شیراز، روبروی انبار شرکت نفت
تلفن:٣٨٢٠١٨٩٠-٣٨٢١١۵۵۵نمابر:٣٨٣٠۴٢۵٠

آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در استان فارس
۳.۰
در حال ارسال
امتیاز شما به این متن: ۰ (۰ votes)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

در حال ارسال