لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی بیرجند و خراسان جنوبی

پیش شماره استان خراسان جنوبی (کد ٠۵۶) می باشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در خراسان جنوبی

 • بیرجند، خیابان مدرس، مدرس ٢٣
 • مدیریت، نمابر ………………….. ٣٢۴۴۶٠١٩
 • مالی ………….. ٣٢۴۴٧٧۴٨
 • اداری ………….. ٣٢۴۴٧٧۴۵
 • حراست ………… ٣٢۴۴٩۶٣٠
 • روابط عمومی ………………… ٣٢۴۴٩٣۴٣
 • کارشناس درمان ………………. ٣٢۴۴٩٣۵١
 • کمیسیون پزشکی ………….. ٣٢٣٣٨٧۴۴
 • فرابری­داده­ ها …………………… ٣٢۴۴٣٢٠٧
 • تلفنخانه ………. ٣٢۴۴۵٣٣٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • بیرجند، خیابان مدرس، مدرس ٢٣
 • ریاست، نمابر …………………… ٣٢۴۴٢٩١٧
 • مالی ………….. ٣٢۴۴٧٧۴٨
 • حراست ………… ٣٢۴۴٩۶٣٠
 • فرابری­داده­ ها …………………… ٣٢۴۴٣٢٠٧
 • روابط عمومی ………………….. ٣٢۴۴٢٩٠٧

بیمارستان شهید دکتر رحیمی

 • بیرجند، خیابان پاسداران، خیابان شهید طهماسبی
 • ریاست ………….. ٣٢۴۴٢٠٩٩
 • نمابر …………… ٣٢۴۴۵٣٩٠
 • مالی …………….. ٣٢۴۴٢٢٣٢
 • اداری …………… ٣٢۴۴٢۴٣٢
 • حراست ………… ٣٢۴۴٩۶٣٠
 • فرابری داده ها ………………….. ٣٢۴۴٠١۴٠
 • پرستاری ………….. ٣٢۴٢١١٧٢
 • مدیر داخلی ……… ٣٢۴٢٢٠٩٩
 • نوبت­ دهی بیمارستان شهید دکتر رحیمی………. ٣٢۴۵٠٩٠٠
 • تلفنخانه …………………. ١-٣٢۴۴۶۶٠٠، ٣-٣٢۴٣۵٠١٢

درمانگاه طبس

 • میدن معلم، بلوار تامین اجتماعی
 • ریاست، نمابر ………………….. ٣٢٨٢۶۵٠٨
 • اداری ـ مالی ……………………. ٣٢٨٢۶۵٠٧
 • روابط عمومی ………………….. ٣٢٨٢۶۵٠٧
 • نوبت ­دهی درمانگاه طبس………. ٣٢٨٢٨٠۶٠
 • تلفنخانه ………. ٣٢٨٢٣٠٨٠، ٣٢٨٣٠٣٠٠

درمانگاه فردوس

 • خیابان امام رضا(ع)، بلوار جمهوری اسلامی
 • ریاست، نمابر …………………… ٣٢٧٢٨۵٢٠
 • اداری ـ مالی …………………….. ٣٢٧٢٧۴٢٠
 • نوبت­ دهی درمانگاه فردوس ……… ٣٢٧٣٢۶۶۶
 • تلفنخانه ……………………… ٩-٣٢٧٢۶٧٠٧

درمانگاه قاین

 • بلوار بسیج
 • ریاست …………. ٣٢۵۶۵۵٢٨
 • نمابر  …………….. ٣٢۵۶۵١۶١
 • اداری ……………. ٣٢۵۶۵۵٢٧
 • مالی …………….. ٣٢۵۶۵١۶٧
 • روابط عمومی ………………….. ٣٢۵۶٠٧٠٧
 • نوبت­دهی درمانگاه قاین………. ٣٢۵۶۵١۶۶
 • تلفنخانه…….. ۵-٣٢۵۶۵١۶٣

درمانگاه نهبندان

 • بلوار دانشگاه، دانشگاه یک
 • ریاست، نمابر …………………… ٣٢۶٢۵٣٣١
 • اداری …………….. ٣٢۶٢۶٠٩٨
 • مالی …………….. ٣٢۶٢۶٠٩۴
 • روابط عمومی …………………… ٣٢۶٢۶٠٩۵
 • تلفنخانه ………… ٣٢۶٢۶٠٩۵

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خراسان جنوبی
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

۲ Comments

 1. حسینی می 30, 2018

ارسال پاسخ

Sending