بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خراسان جنوبی

پیش شماره استان خراسان جنوبی (کد ٠۵۶) می باشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در خراسان جنوبی

بیرجند، خیابان مدرس، مدرس ٢٣

مدیریت، نمابر ……………………………………. ٣٢۴۴۶٠١٩

مالی ……………………………………………… ٣٢۴۴٧٧۴٨

اداری ……………………………………………… ٣٢۴۴٧٧۴۵

حراست ……………………………………………. ٣٢۴۴٩۶٣٠

روابط عمومی ………………………………….. ٣٢۴۴٩٣۴٣

کارشناس درمان ………………………………… ٣٢۴۴٩٣۵١

کمیسیون پزشکی ……………………………. ٣٢٣٣٨٧۴۴

فرابری­داده­ها …………………………………….. ٣٢۴۴٣٢٠٧

تلفنخانه ………………………………………….. ٣٢۴۴۵٣٣٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

بیرجند، خیابان مدرس، مدرس ٢٣

ریاست، نمابر …………………………………….. ٣٢۴۴٢٩١٧

مالی ……………………………………………… ٣٢۴۴٧٧۴٨

حراست ……………………………………………. ٣٢۴۴٩۶٣٠

فرابری­داده­ها …………………………………….. ٣٢۴۴٣٢٠٧

روابط عمومی ……………………………………. ٣٢۴۴٢٩٠٧

بیمارستان شهید دکتر رحیمی

بیرجند، خیابان پاسداران، خیابان شهید طهماسبی

ریاست ……………………………………………… ٣٢۴۴٢٠٩٩

نمابر ………………………………………………. ٣٢۴۴۵٣٩٠

مالی ………………………………………………… ٣٢۴۴٢٢٣٢

اداری ………………………………………………. ٣٢۴۴٢۴٣٢

حراست ……………………………………………. ٣٢۴۴٩۶٣٠

فرابری داده ها ……………………………………. ٣٢۴۴٠١۴٠

پرستاری ……………………………………………… ٣٢۴٢١١٧٢

مدیر داخلی …………………………………………. ٣٢۴٢٢٠٩٩

نوبت­ دهی بیمارستان شهید دکتر رحیمی………………………………………….. ٣٢۴۵٠٩٠٠

تلفنخانه …………………. ١-٣٢۴۴۶۶٠٠، ٣-٣٢۴٣۵٠١٢

درمانگاه طبس

میدن معلم، بلوار تامین اجتماعی

ریاست، نمابر ……………………………………. ٣٢٨٢۶۵٠٨

اداری ـ مالی ……………………………………… ٣٢٨٢۶۵٠٧

روابط عمومی ……………………………………. ٣٢٨٢۶۵٠٧

نوبت ­دهی درمانگاه طبس………………………………………….. ٣٢٨٢٨٠۶٠

نوبت­دهی اینترنتی ………………… www.farahospital.ir

تلفنخانه ………………………… ٣٢٨٢٣٠٨٠، ٣٢٨٣٠٣٠٠

درمانگاه فردوس

خیابان امام رضا(ع)، بلوار جمهوری اسلامی

ریاست، نمابر …………………………………….. ٣٢٧٢٨۵٢٠

اداری ـ مالی ………………………………………. ٣٢٧٢٧۴٢٠

نوبت­ دهی درمانگاه فردوس …………………………………………. ٣٢٧٣٢۶۶۶

تلفنخانه ……………………………………….. ٩-٣٢٧٢۶٧٠٧

درمانگاه قاین

بلوار بسیج

ریاست …………………………………………….. ٣٢۵۶۵۵٢٨

نمابر  ………………………………………………… ٣٢۵۶۵١۶١

اداری ……………………………………………….. ٣٢۵۶۵۵٢٧

مالی ………………………………………………… ٣٢۵۶۵١۶٧

روابط عمومی ……………………………………. ٣٢۵۶٠٧٠٧

نوبت­دهی درمانگاه قاین………………………………………….. ٣٢۵۶۵١۶۶

تلفنخانه………………………………………… ۵-٣٢۵۶۵١۶٣

درمانگاه نهبندان

بلوار دانشگاه، دانشگاه یک

ریاست، نمابر …………………………………….. ٣٢۶٢۵٣٣١

اداری ………………………………………………… ٣٢۶٢۶٠٩٨

مالی ………………………………………………… ٣٢۶٢۶٠٩۴

روابط عمومی …………………………………….. ٣٢۶٢۶٠٩۵

تلفنخانه ……………………………………………. ٣٢۶٢۶٠٩۵


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

علی
  • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خراسان جنوبی
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

۲ Comments

  1. حسینی خرداد ۹, ۱۳۹۷
    • منتخب مقالات بیمه خرداد ۹, ۱۳۹۷

ارسال پاسخ

Sending