لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان و سیستان و بلوچستان

پیش شماره استان سیستان و بلوچستان ٠۵۴ می باشد.

مدیریت‌ درمان‌ بیمه تامین اجتماعی در استان‌ سیستان ‌و بلوچستان‌

 • زاهدان‌ انتهای‌ بلوار بهداشت‌، میدان‌ امام‌ رضا- کدپستی ٩٨١۶٩٨٣٩٩٩
 • تلفن : ٣٣۴٨٠١۵٠
 • نمابر:٣٣۴٨٠١۴١

دفتر رسیدگی‌ به‌ اسناد پزشکی‌

 • خیابان‌ دانشگاه‌، بلوار معلم‌- نبش معلم ٣ – کدپستی: ٩٨١۶٨۴٨١٧۵
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣۴۴٧٩١٧-٣٣۴۴٢٣۵٨-٣٣۴٢۵۶۶٨
 • نمابر:٣٣۴١۴٩١٩

بیمارستان‌ زاهدان‌‌

 • انتهای‌ بلوار بهداشت‌ ، میدان‌ امام‌ رضا- کد پستی ٩٨١۶٩٨٣٩٩٩
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣۴٨٠١١٧-٣٣۴٨٠١١۶-٣٣۴٨٣٠٠٠
 • نمابر:٣٣۴٨٠١٢١

درمانگاه‌ الزهراء چابهار

 • چابهار – بلوار توحید – کدپستی : ٩٩٧١٨٣۶٩٧٣
 • تلفن نوبت دهی : ٣۵٣٣٢٢٧١
 • نمابر:٣۵٣٣٢٢٧٩

درمانگاه‌ صاحب‌ الزمان‌ زاهدان‌

 • خیابان امام خمینی غربی – روبروی سیلو گندم جنب روانپزشکی کد پستی :٩٨١٩٧١٣٨٨۶
 • تلفن نوبت دهی : ۴۵٠۴۵٨٢-۴۵٠۴۵٨٣
 • نمابر:۴۵٠٣١٨٩

درمانگاه‌ امام‌ جعفر صادق‌ زاهدان‌

 • زاهدان- خیابان سعدی حدفاصل خیابان طالقانی و آزادی کد پستی :٩٨۶١٧۴٨٨١۶
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢۵۴٠٨٢-٣٢۵۴٠٨٣
 • نمابر:٣٢۵۶۵۴۶

درمانگاه‌ امام‌ علی‌ ایرانشهر

 • ایرانشهر،خیابان فردوسی روبروی مدرسه راهنمایی رازی کد پستی:٩٩١۴٨١۶۶٣١
 • تلفن نوبت دهی : ٣٧٢٢٢٩٩۵
 • نمابر:٣٧٢٣١٠١٢

درمانگاه‌ آزادگان‌ خاش‌

 • خاش- خیابان سرباز- جنب اداره ثبت و اسناد و املاک – کد پستی :٩٨١٩٨١٨٣٩٣
 • تلفن نوبت دهی : ۴٣۴٢٢٩٠٧١-٣
 • نمابر:٣۴٢٢٧۴۶٠

بیمارستان هامون زابل

 • زابل – خیابان هیرمند تقاطع سام غربی- کد پستی:٩٨۶١٧۴٨٨١۶
 • تلفن نوبت دهی : ٢٢٨١۵٠۶-١٢
 • نمابر:٢٢٨١۵٢٠

مرکز بهداشتی‌ / درمانی‌ سینا سراوان

 • بلوار معلم‌- جنب ترمینال مسافربری -کد پستی :٩٩۵١۶۶٣١۶١
 • تلفن نوبت دهی : ٣٧۶٢۴٧٣٠-٣٧۶٢٢٠١٣
 • نمابر:٣٧۶۴۴٧٣٠

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در سیستان و بلوچستان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending