مصادیق تقلب در خسارت بیمه و اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه

اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه

بخش اول:

با توجه به بحث اخلاق حرفه ای در هر صنعت که در واقع نشانگر درجه بلوغ آن حرفه و پاببندی به یک سری چارچوب ها و توجه به مسئولیت اجتماعی است و با لحاظ اینکه این موضوع از مسائل مبتلابه در صنعت بیمه است در یک سری یادداشت ها به این موضوع پرداخته خواهد شد. جهت ورود به بحث که در واقع قسمت اول از سلسله یادداشت های مرتبط با اخلاق فروش در صنعت بیمه است اجمالا به تعریف اخلاق بسنده خواهد شد. اخلاق جمع جمع واژه خلق است.

خلق به معنی نیرو و سرشت باطنی انسان است که تنها با دیده بصیرت و غیر قابل ظاهر قابل درک است. گاهی اخلاق را از طریق آثار آن نیز تعریف کرده اند : گاهی فعلی که از انسان سر می زند شکل مستمری ندارد ولی هنگامی که کاری به طور مستمر از کسی سر بزند دلیل بر این است که ریشه در درون و اعماق جان شخص دارد آن ریشه را خلق و اخلاق می نامند.

هر چند بعضی از متفکرین مانند محقق طوسی و ابوعلی مسکویه اخلاق را حالتی بدون فکر و تامل ذکر کرده اند در مقابل اندیشمندانی چون سقراط منشا حکم حقیقی اخلاقی را علم و آگاهی می داند چرا که فضیلت عمل اخلاقی وقتی است که با علم و آگاهی انجام شود. در خصوص مفهوم علم اخلاق نیز برخی مانند خواجه نصیر، مسکویه و مرحوم نراقی بیشتر بر دانش و روش تحصیل ملکات و صفات خوب و بد تاکید می کنند اما بسیاری از اندیشمندان غربی از قبیل ژکس به نفس عمل و رفتار توجه دارند.

افلاطون خیر را که مرجع سه مفهوم با ارزش عدالت، زیبایی و حقیقت است را ملاک فعل اخلاقی می داند و ارسطو چیزی که انسان را به سعادت برساند را اخلاقی می داند. در اندیشه کانت معیار فعل اخلاقی در انگیزه فرد است یعنی اگر در انجام فعل، اراده اش از انگیزه احساس تکلیف منبعث باشد اخلاقی است.

تعریف کانت از تکلیف نیز، فرمانی است که از ضمیر انسان نشات می گیرد، کلی و عمومی است و میان خود و دیگران فرق نمی گذارد. انشالله بحث را در روزهای آتی پیگیری بفرمایید.

بخش دوم :

یکی از پیش فرض های غلطی که باعث می شود شرکت ها به رقابت قیمتی بپردازند، موضوعی است که در ادبیات قیمت گذاری به آن افسانه سهم بازار گویند. به این معنی که شرکت ها افزایش سهم بازار را به عنوان عامل موفقیت و کامیابی می دانند. در صورتی که از دید سهامدار، چیزی که مهم است سود هر سهم است نه سهم بازار شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده است.

این پیش فرض غلط باعث انگیزه افزایش فروش برای به دست آوردن سهم بازار می شود. به دلیل عدم مزیت رقابتی غالب شرکت ها آنها سعی می کنند با نرخ شکنی ایجاد تمایز کنند که در نتیجه سود آوری شرکت و رقبا را کاهش می دهد.

در صنعت بیمه ایران نیز لازم است مدیران نگاه خود را از کسب سهم بازار به توازن پرتفوی و سود آوری معطوف نمایند. در این صورت است که انگیزه ورود به یک دور باطل نرخ شکنی کاهش می یابد. وال مارت بزرگترین فروشگاه زنجیره ای دنیا، قبل از اینکه بزرگترین شود، سود آورترین خرده فروش ایالات متحده بود در مقابل سیرز که سالهای متمادی به لحاظ سهم بازار و حجم فروش بزرگترین فروشگاه زنجیره ای و رهبر بازار بود به دلیل سود آوری ضعیف موقعیت خود را از دست داد.

خلاصه اینکه راه درست رسیدن از سود آوری به سهم بازار است نه بالعکس. در فرصت بعدی به عوامل مهم سود آوری پرداخته می شود و سپس بحث چگونگی واکنش به نرخ شکنی رقبا پی گرفته خواهد شد. با تشکر از توجه شما خوبان

 —————————————————————————————————————————————–

مصادیق تقلب در خسارت بیمه های خودرو :

 • ۱- جابه جائی راننده وسرنشین بمنظور :
 • الف :دریافت خسارت از محل ثالت خودرو
 • ب:فاقد گواهینامه بودن راننده
 • ۲- جایگزینی راننده به جای راننده اصلی در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی ومواد مخدر وروانگردان استفاده نموده است .
 • ۳- مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان )بمنظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه نامه
 • ۴- دستکاری در مدارک پزشکی “پرونده بالینی ” ومدارک پزشکی قانونی وافزایش درصدهای تعیین شده دیه
 • ۵- جابه جائی وسیله نقلیه مقصر زمانی که وسیله اصلی فاقد بیمه می باشد با وسیله دارای بیمه نامه
 • ۶- استفاده همزمان از بیمه ثالث وسیله مقصر وبیمه بدنه وسیله زیاندیده
 • ۷- جابه جائی خودرو مقصر وزیاندیده در تصادفات خسارتی یا جانی بمنظور دریافت خسارت بیشتر با تبانی رانندگان
 • ۸- خرید بیمه نامه بدنه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه از نظر رنگ ومدل وتیپ
 • ۹- دستکاری ومخدوش کردن مدارک پزشکی ،گزارشهای پلیس و… بهنگام دریافت پرونده از مراجع واخذ کپی وبرابر اصل کردن آنها
 • ۱۰- استفاده از برش واصل بیمه نامه های مفقودی با ارائه به شرکتهای بیمه وارائه خودروهائی که یا قبلاٌ تصادف داشته اند یا از شرکتهای دیگر خسارت دریافت کرده ویا فاقد بیمه نامه بوده اند .
 • ۱۱- جابه جائی مصدوم
 • ۱۲- صحنه سازی
 • ۱۳- جلوه دادن فوت یا مصدومیت افرادبه دلیل حوادث رانندگی در حالیکه به دلایلی غیر از حادثه رانندگی در گذشته اند یا مصدوم شده اند
 • ۱۴- ارتباط دادن صدمات قبلی با صدمات حادثه در پزشکی قانونی
 • ۱۵- تطمیع نمایندگیهای صدور ویا کارشناسان تصادف ودریافت بیمه نامه وگزارش از آنها بعد از وقوع حادثه
 • ۱۶- جابه جائی قطعات خودروی سالم بیمه شده یا قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل دربها ،گلگیرها ،درب موتور و… پیچ ومهره ای است ودریافت خسارت
 • ۱۷- اسیب رساندن به قسمت های از صورت با شیی تیز و شکست دندان ها یا بینی جهت استفاده از مبلغ بیشتری از دیه و یا نقص عضو

شرکت سهامی بیمه ایران استان فارس

فرشاد علیشیری

—————————————————————————————————————————————–

راهکارهای جلوگیری از پرداخت خسارت من غیر حق ومقابله با متقلبین :

 • ۱- ارتباط نرم افزاری شرکت های بیمه با پلیس “راهنمائی ورانندگی ،پلیس راه ، آگاهی ،کلانتریها و پاسگاههای انتظامی “
 • ۲- هماهنگی شرکتهای بیمه با پلیس در خصوص اخذ استعلامات و تحقیقات بیشتر
 • ۳- ترغیب مقصرین حادثه در خصوص اعتراض به نظریات کارشناسی وعندالزوم تقبل پرداخت هزینه های مربوطه از سوی شرکت
 • ۴- اخذاستعلام بیمه مرکزی و گرفتن اطلاعات مقصر وزیاندیده از این طریق جهت جلوگیری از دریافت خسارت مجدداز کپن بیمه نامه شرکت دیگری (کد ملی طرفین )
 • ۵- آموزش مستمر کارشناسان صدور وارزیابی خسارت بخش خودرو
 • ۶- دقت کارشناسان بهنگام صدور بیمه نامه وتهیه عکس از مواضع خودرو بخصوص شاسی حک شده
 • ۷- درج مهرخسارت با ذکر نقاط آسیب دیده بعنوان مقصر یا زیاندیده روی بیمه نامه های ثالث وبدنه
 • ۸- تکمیل سوابق ورفع نواقص پرونده متشکله در کوتاهترین زمان بمنظور پیشگیری از تبانی وتقلب طرفین حادثه وارائه مدارک ساختگی قبل از صدور رأی دادگاه
 • ۹- بروز رسانی سیستم استعلامهای شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی بطوریکه اطلاعات خودرو بصورت آنلاین قابل رویت باشد .
 • ۱۰- دقت در واگذاری مجوز صدور وبازدید اولیه به کارشناسان ونمایندگیها
 • ۱۱- استفاده از تجارب افسران بازنشسته ناجا در زمینه (کارشناسی تصادفات ،آگاهی)
 • ۱۲- اقدام به موقع در پرداخت خسارتها به نحویکه امکان تقلب ومدرک سازی از افرادفرصت طلب سلب گردد.
 • ۱۳- فعال سازی اکیپ های پرداخت خسارت سیار
 • ۱۴- تشکیل جلسات مستمر کارشناسی با مسئولین قضائی ،انتظامی ،راهور
 • ۱۵- حضور در دادگاه براساس ماده ۲۲ قانون اصلاح بیمه شخص ثالث ودفاع از حقوق شرکت

شرکت سهامی بیمه ایران استان فارس

فرشاد علیشیری

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=newsb” target=”_blank” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

بیمه شخص ثالث تکمیلی

بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا