برچسب: مقالات بیمه

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت قبض بیمه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه کارفرمایان ، بیمه شدگان اجباری، اختیاری حرف و مشاغل آزاد ، قالیبافی، رانندگان، کارگران ساختمانی و پیمانکاران و  … می توانند برای پرداخت فیش …

اکچوئری چیست؟

آینده با عدم قطعیت همراه است و امکان وقوع حوادثی وجود دارد که برای بشر مطلوب نخواهد بود. “ریسک”، عبارت است از انحراف بالقوه­ی منفی از آنچه مورد انتظار …