دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
117 بازدید
قبل در دادگاه و دادسرا توسط (20,190 امتیاز)
سلام

 در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به که دادنامه تجدیدنظر دارد مرجع صالح برای رسیدگی کجاست؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

طبق ماده 20 قانون اعسار، مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به، محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.