دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
37 بازدید
قبل در سایر امور حقوقی خانواده توسط (20,190 امتیاز)
سلام

کدام مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی خانوادگی مطرح شده از سوی خانواده شهدا است؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

دادگاه خانواده شهدا صالح به رسیدگی می باشد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...