دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
39 بازدید
قبل در سایر امور حقوقی خانواده توسط (20,190 امتیاز)
سلام

چند سال پیش با خانمی صیغه بودم  بعد از چند وقت که ازش جدا شدم بهم گفت از من بچه دار شده و منو مجبور کرد برای بچه شناسنامه بگیرم ولی من شک دارم که بچه برای من هست یا نه ؟

میخواهم از طریق دادگاه پیگیری کنم چیکار کنم ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

دعوی باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد از آن خانواده می شود و همسر اقامه شود. در صورتی که فرزند محجور باشد باید برای دفاع حقوق فرزند برای او قیم اتفاقی تعیین نمود و دادخواست را علیه فرزند به عنوان خوانده و قیم به عنوان نماینده تقدیم کرد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...