دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
14,635 بازدید
قبل در سایر امور حقوقی ملکی توسط (110 امتیاز)
با سلام یک زمین  در سال 1393 خریداری نموده ام.که سند ندارد و به صورت  قولنامه از قدیم  چندین دست فروخته و خریده شده است و بیشتر زمینهای و باغها به اینصورت است . اینجانب هم به صورت قولنامه دستی نوشته شده خریده و توسط  خریدار و فروشنده و شاهد امضا شده است . همچنین فروشنده در چند مدت  بعد بشخص دیگری در بنگاه  قولنامه نوشته و معامله و فروخته است

آیا اینجانب که با یک قولنامه دستی که  زمین را خریداری کرده است مالک حقیقی می باشم و آیا می توانم کد رهگیری تقاضا کنم و یادآوری است با   فروشنده صحبت نموده و ایشان  دوباره طبق قولنامه دستی که  قبلا نوشته شده بود در بنگاه یک مباینامه جدید نوشته شد و تنظیم نمود و طرفین با شاهد امضا نمودیم و سوال این است که اگر خریدار دوم ادعای مالکیت نماید حق مالکیت کدامین است نفر اول  اینجانب که با قولنامه دستی معامله نموده است و یا نفر دوم که با قولنامه در بنگاه انجام داده است؟ بر مبنای اینکه اینجانب خریدار اول بوده ام و این زمین

سند ندارد و دست بدست از سال 1346  خرید و فروش با قولنامه عادی  انجام شده  می توانم کد رهگیری بگیرم .آیا قانونی می باشد .متشکرم. و در ظمن در این زمین مکان مسکونی هم دارد که در آن ساکن می باشم .
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,020 امتیاز)
چنانچه هر دو مبایعه نامه عادی باشد یعنی طبق قانون سند رسمی نباشد ،سندی که تاریخ مقدم دارد معتبر است یعنی خریدار اول مالک محسوب می شود.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...