دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
1,710 بازدید
قبل در سایر امور کیفری توسط (20,190 امتیاز)
سلام

مجازات شرکت و مشارکت در جرم چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (4,850 امتیاز)

با سلام

ماده 125 قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده مقرر شده است.

مطابق ماده 125  قانون مجازات اسلامی  « هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…» 

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...