دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
3,758 بازدید
قبل در وصول چک ، سفته و رسید توسط (120 امتیاز)
فردی به بنده چک بلا محل داده که پس برگشت زدن به آن به اداره ثبت مراجعه نمودم و توقیف اموال را از در ارائیات اداره ثبت گرفتم که مازاد ملک رهنی در توقیف بنده قرار گرفت .ولی پس از چند روز شخص دیگری که ملک فوق را به صورت وکالتی خریداری نموده است با مراجعه به دادگستری بر علیه بنده شکایت نموده و تقاضای رفع توقیف ملک مزبور را نموده است .سوال این است که آیا او بر این کار محق هست یا خیر .و آیا من میتوانم مازاد رهنی ملک فوق را تصاحب کنم.
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,020 امتیاز)
بله توقیف مازاد امری قانونی ست ،در صورتی که طلبکار مقدم بر شما (مرتهن ملک رهنی)اقدامات قانونی جهت وصول طلب خود را تا مزایده ملک ادامه دهد پس از فروش ملک چنانچه مبلغی باقی بماند متعلق به شماست.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...