دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
67,713 بازدید
قبل در وصول چک ، سفته و رسید توسط (126,730 امتیاز)
سلام
یک چک از شخصی دارم که مربوط به 10 سال پیش است . میخواستم بدونم که الان میتوننم برای وصول اون چک اقدام کنم. و اصلا چک تاریخ گذشته تا چند سال قابل پیگیری حقوقی و کیفری است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,020 امتیاز)
مرور زمان اسناد تجاری طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت  پس از پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر ( اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد ) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول (ده ساله)وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند .

پس از این زمان ها چک دیگر به عنوان سند تجاری قابل مطالبه نیست و به عنوان سند عادی طلب قابل مطالبه است .

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...