برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
182 بازدید
در مجوز فعالیت قانونی توسط (140 امتیاز)
با عرض سلام و خسته نباشید

ماده 439 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (11,500 امتیاز)

ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :

تجدید نظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد ، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدید نظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او ، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظر یا فرجام‌ خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدید نظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدید نظر یا فرجام ، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.

  • تبصره ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتی‌که تجدید نظر‏خواهی یا فرجام‌ خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد ، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین ، بلافاصله یا پس از رفع نقص ، پرونده را حسب مورد ، به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان‌ عالی کشور ارسال می‌کند.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...