برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
676 بازدید
در مجوز فعالیت قانونی توسط (140 امتیاز)
با عرض سلام و خسته نباشید

ماده 421 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (11,500 امتیاز)

ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری :

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

  1. الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
  2. ب – دادرس ، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین ، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
  3. پ – دادرس ، همسر و یا فرزند او ، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
  4. ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
  5. ث – بین دادرس ، پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او ، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی ، بیش از دو سال نگذشته باشد.
  6. ج – دادرس ، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
  • تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری : شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...