برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
29,626 بازدید
در روابط نامشروع و خیانت توسط (1,250 امتیاز)
سلام
حکم قانونی بارداری در رابطه نامشروع چیست ؟ آیا بچه میتواند موجب ازدواج انها گردد ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,020 امتیاز)
تولد طفل در رابطه غیر شرعی هیچ الزامی برای ازدواج شرعی ایجاد نمی کند .اما اگر این فرزند ناشی از ازدواج موقت ثبت نشده بود مرد پس از تولد بچه قانونا مسئول ثبت این ازدواج موقت میشد.

طبق قانون طفل متولد از زنا ملحق به زانیه نمی شود وپدر این فرزند پدر طبیعی اومحسوب می شود و تکلیف این فرد در قبال فرزند طبیعی خود گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه  و نگاهداری از اوست زیراطبق قانون نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدرومادر است .فقط طبق قانون  فرزند طبیعی از پدرومادر خود ارث نمی برد.
سوال شده آذر 3, 2020 در روابط نامشروع و خیانت توسط (100 امتیاز) اثبات رابطه نامشروع و بچه دار شدن بعد از آن چه حکمی برای طرفین دارد ؟

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...