درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
15,772 بازدید
قبل در روابط نامشروع و خیانت توسط (400 امتیاز)
سلام
حکم قانونی بارداری در رابطه نامشروع چیست ؟ آیا بچه میتواند موجب ازدواج انها گردد ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (27,820 امتیاز)
تولد طفل در رابطه غیر شرعی هیچ الزامی برای ازدواج شرعی ایجاد نمی کند .اما اگر این فرزند ناشی از ازدواج موقت ثبت نشده بود مرد پس از تولد بچه قانونا مسئول ثبت این ازدواج موقت میشد.

طبق قانون طفل متولد از زنا ملحق به زانیه نمی شود وپدر این فرزند پدر طبیعی اومحسوب می شود و تکلیف این فرد در قبال فرزند طبیعی خود گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه  و نگاهداری از اوست زیراطبق قانون نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدرومادر است .فقط طبق قانون  فرزند طبیعی از پدرومادر خود ارث نمی برد.

مشاوره های مشابه

    انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین


.
.
...