برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
4,774 بازدید
در طلاق توسط (110 امتیاز)
ویرایش شده توسط
میتوان در صورتی که در یک منزل زندگی میکنیم دلیل بر تمکین باشد و با شکایت عدم پرداخت نفقه طلاق گرفت؟

من مهریه  ندارم اجرا بگذارم و در زندگی ناراضی هستم همسرم طلاقم نمیدهد
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,020 امتیاز)
ابتدا برای الزام شوهر به پرداخت نفقه باید اقدام کنید و در مرحله بعد اگر الزام ایشان به پرداخت نفقه نتیجه نداشت در مرحله بعد می توان به دلیل نپرداختن نفقه توسط شوهر از دادگاه تقاضای طلاق کرد.
0 امتیاز
توسط (820 امتیاز)
ویرایش شده توسط
در صورت تمکین ، زوج ملزم به پرداخت نفقه می باشد و به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگرد قانونی می باشد و تمکین اعم از خاص و عام از سوی زوجه و عدم پرداخت نفقه از سوی زوج می بایست از طریق ادله ثابت شود تا زوج محکوم به پرداخت  نفقه شود

مریم هاشم گلی

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 4,772 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,377 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20,548 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...