دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
4,131 بازدید
قبل در طلاق توسط (110 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
میتوان در صورتی که در یک منزل زندگی میکنیم دلیل بر تمکین باشد و با شکایت عدم پرداخت نفقه طلاق گرفت؟

من مهریه  ندارم اجرا بگذارم و در زندگی ناراضی هستم همسرم طلاقم نمیدهد
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,020 امتیاز)
ابتدا برای الزام شوهر به پرداخت نفقه باید اقدام کنید و در مرحله بعد اگر الزام ایشان به پرداخت نفقه نتیجه نداشت در مرحله بعد می توان به دلیل نپرداختن نفقه توسط شوهر از دادگاه تقاضای طلاق کرد.
0 امتیاز
قبل توسط (820 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
در صورت تمکین ، زوج ملزم به پرداخت نفقه می باشد و به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگرد قانونی می باشد و تمکین اعم از خاص و عام از سوی زوجه و عدم پرداخت نفقه از سوی زوج می بایست از طریق ادله ثابت شود تا زوج محکوم به پرداخت  نفقه شود

مریم هاشم گلی

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.