برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
8,109 بازدید
در شکایت کیفری توسط (1,250 امتیاز)
با سلام
در صورت داشتن سابقه زندان چگونه میتوان سوء پیشینه را پاک و رفع سو کرد ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (3,060 امتیاز)
عنوانی در قانون مجازات اسلامی می باشد مبنی بر آثار تبعی مجازات که به ترتیب 7 سال . 3 سال. 2 سال می باشد از مواعد از زمانی آغاز می گردد که مجاات انجام شده یا عدم انجام آن قانونی باشد از جمله قرار تعلیق اجرای مجازات یا قرار آزادی مشروط . حال چنانچه مجازات یا وارد تعلیقی انجام یافته باشد مدت های مذکور را از تاریخ انجام یا عدم انجام می بایست محاسبه کرد به طور مثال آثار تبعی 7 سال که مربوط به جرائم سلب نفس یا حبس ابد می باشد از تاریخ جرایی یا عدم اجرای قانونی آن قابل محاسبه بوده و پس از گذشت آن مدت رفع سوءپیشینه می گردد./

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 3,511 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,160 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 291 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 9,027 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...